Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Förbundets samverkansgrupp inom gröna näringar ordnade utfrågning inför EU-valet

Inom Småföretagarnas Riksförbund medlemskrets finns bl. a. småföretag inom jord- och skogsbruk samt animalieproduktion. Inom förbundet finns ett informellt nätverk med representanter för olika organisationer inom dessa områden:

o Spannmålsodlarna
o Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
o Sveriges Grisföretagare
o Sveriges Jordägareförbund
o Sveriges Mjölkbönder

Den 2 maj arrangerade vi en utfrågning av politiker där flertalet medverkande finns på respektive partis kandidatlista. Alla partier utom V deltog.

Förbundets samverkansgrupp inom gröna näringar ordnade utfrågning inför EU-valet

Några exempel på frågor som diskuterades:

o Hur ska man hantera de uppenbara målkonflikter som finns inom den politik som drivs, t ex å ena sidan mer nyttjande av förnyelsebara naturresurser medan restaureringslagen har ett direkt motsatt syfte?
o Vem ska finansiera alla klimatpolitiskt motiverade åtgärder?
o Sveriges lantbruks konkurrenskraft och därmed lönsamhet är låg mot importen av livsmedel. Hur ska vi öka konkurrenskraften? Exempel gavs på allvarliga följdverkningar för individ och samhälle av jordbrukets kris.
o Går vi mot ett än mer reglerat jordbruk med ökad offentlig finansiering?

Arrangörernas sammanfattande bild av de budskap som gavs var att politiken är medveten om vår låga självförsörjningsgrad på livsmedel. Politiken är också medveten om att lönsamhet och konkurrenskraft inom de svenska näringarna måste stärkas, däremot sades ingenting konkret om hur detta ska ske.

Vi hoppas dock att utfrågningen har öppnat upp för en bättre dialog mellan inblandade intressen för att finna en gemensam väg framåt.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen