Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Förenkling av småföretagarnas skatteregler – ett angeläget lagstiftningsprojekt

Den 15 juni i Myntmatsalen i Riksdagen hölls ett viktigt förenklingsseminarium. Inbjudna till det var riksdagsledamöter, Skatteverket, företagarorganisationerna, rådgivarorganisationerna, utredare på området och massmedia.

Småföretagarnas Riksförbunds näringspolitiska talesperson och tillika expert i utredningen om sjukpenninggrundande inkomst för småföretagare deltog som föreläsare och pratade om att ett förenklingspaket är nödvändigt.

Lagrådet har vid införandet av dagens i sak utomordentliga skattesystem för de enskilda näringsidkarna uttalat att regleringen låg nära gränsen för vad som kan accepteras i komplexitet (prop. 1993/94:50 s. 427). Detta med hänsyn till att de i huvudsak riktar sig till de mindre företagen.

Som svar på frågan om för vilken företagsform det är mest angeläget att förenkla för svarar nästan 60 % av småföretagarnas rådgivare (SRF:s auktoriserade redovisningskonsulter) enskild näringsverk-samhet. Detta kan jämföras med 22 % handelsbolag och 19 % aktiebolag.

Landets största småföretagargrupp är de enskilda näringsidkarna, de är närmare 800 000 stycken. Gruppen kan grovt indelas i två ungefär lika stora grupper. Den ena gruppen baserar sin verksamhet på fastighetsinnehav och de företagen kan vara ganska stora.   

År 2014 presenterade en förenklingsutredning ett flertal förslag som kraftigt skulle förenkla (SOU 2014:68) och så sent som 2020 kom den s.k. Mikroföretagsutredningens förenklingspaket (SOU 2020:50). Vidare kan nämnas ett förslag från i fjol som skulle ge ett enklare och förutsägbart trygghetssystem för företagare (SOU 2021:98).

Vidare föreslog den s.k. skogsutredningen flera intressanta skatteförslag av vilka två regeringen har beslutat sig för att gå vidare med. Det gäller skogskonto och ersättningsfond. Skatteverket har dessutom inom ramen för det angivna förenklingsarbetet föreslagit förenklade regler för avdrag för egenavgifter. 

På seminariet presenterades ett förenklingspaket för enskilda näringsidkare

ETT KRAFTIGT FÖRENKLINGSPAKET BASERAT PÅ UTREDNINGSFÖRSLAGEN

 1. Ökad neutralitet med aktiebolagen genom att flytta ned räntefördelningen efter företagssparande
 2. Förenkla räntefördelningsreglerna genom
  1. Slopa tillämpningsgränsen för positiv räntefördelning
  1. Beräkna räntefördelningen på nettotillgångar vid årets utgång (alt. startbalansräkning)
  1. Slopa negativ räntefördelning och särskild post (alt. sänk gränsen till 100 000 kr)
 3. Moderniserad kapitalvinstbeskattning genom ett nytt stickår, 1996
 4. Återställda förenklingsregler genom tre ökade beloppsgränser för att vidmakthålla den tidigare förenklingen i skattesystemet, vid fastighetsbildningar, allframtidsupplåtelser och för samfälligheter
 5. Förenklat skogsavdrag genom att begreppet rationaliseringsförvärv utmönstras ur dessa lagregler
 6. Förenkling av reglerna om ersättningsfond med bl.a. förlängda tidsregler för ersättnings-förvärv
 7. Ersättning vid naturvårdsavtal ska kunna sättas av till skogskonto
 8. Enklare återföring av skogsavdrag genom proportionering efter avyttrad areal respektive andel vid avyttringen. Samt återföring vid fastighetsbildningar som baseras på regleringen i 45 kap. 5 1 IL.
 9.  Förenklade regler för avdrag för egenavgifter som medför dagens korrigering av faktiska och yrkade egenavgifter
 10. Genomför de förenklingsförslag gällande företagarnas trygghetssystem som finns i SOU 2021:98
Förenkling av småföretagarnas skatteregler – ett angeläget lagstiftningsprojekt
Mattias Andersson, näringspolitiska talesperson, Småföretagarnas Riksförbund ger Sveriges småföretagare en kraftfull och angelägen röst i detta riksdagsseminarium.
Förenkling av småföretagarnas skatteregler – ett angeläget lagstiftningsprojekt
F.V. Mattias Andersson, Småföretagarnas Riksförbund, Per Åsling riksdagsledamot (C), Katarina Bartels, Skatterättsexpert, Svenskt näringsliv

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen