• Företagen betalade 201 miljarder i skatter 2019 – en ökning med 10 miljarder

Företagen betalade 201 miljarder i skatter 2019 – en ökning med 10 miljarder

Främsta förklaringen är den ökade bolagsskatten

Statistiska centralbyrån, SCB, har nu sammanställt utfallet från fjolårets deklaration, uppger Dagens Industri. Så kallade juridiska personer och företagens beskattningsbara inkomst visades vara 662 miljarder kronor vilket är drygt 8 procent mer än 2017. De betalade in 201 miljarder kronor i skatter och avgifter, en ökning med 10 miljarder kronor. 

Statens skatteintäkter på kapitalinkomster från hushållen minskade däremot med 10 miljarder kronor.

I år kommer bland annat fordonsskatt på nya bilar och energiskatter att höjas. Dessutom höjs kommunalskatten i 61 av våra kommuner.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem