Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Hållbart företagande – hot eller möjlighet?

Det finns många olika uppfattningar om varför man blir småföretagare och vad det innebär att vara småföretagare. På den positiva sidan finns sådant som att få förverkliga sina idéer, ha stimulerande relationer med kunder, medarbetare och leverantörer, ha en viss grad av frihet och att man tycker jobbet är roligt. Men i småföretagandet ingår också ett ansvar som kan vara tungt att bära för många som driver företag, personal, ekonomi, marknadsföring, affärsplaner samt alla de regelbördor som begränsar vad man får och inte får göra. För att fördelarna ska vinna över nackdelarna krävs att de offentliga aktörerna genomför förändringar i både ramverk och arbetsmetodik med fokus på att underlätta och förstärka förutsättningarna för att lyckas med att starta och driva företag.  

Sveriges regering och riksdag har fastställt en ambition om att vara världsledande för att nå de globala hållbarhetsmålen. En förutsättning för omställningen till en sådan hållbar utveckling är ett väl fungerande näringsliv med hållbara affärsmodeller. Detta förutsätter i sin tur långsiktiga, enkla och tydliga spelregler avseende beskattning, regelverk och en positiv attityd till företagande och entreprenörskap.

Tyvärr tyngs tillvaron för småföretagen i Sverige av ett överflöd av småföretagarfientliga lagar, regler och skatter i samband med omställningsarbetet. Småföretagarnas Riksförbund anser att det är viktigt att alla nya regler och lagar för företag utgår från hur detta påverkar den stora skara som driver småföretag. Regelverken måste bli enkla, lättförståeliga och transparenta för varje enskild företagare. Framför allt i tider då strävan efter hållbarhet tenderar att skapa allt fler tillväxthindrande åtgärder

Det är uppenbart att ett hållbart företagsklimat måste tillgodose småföretagens behov för att ge effekt på tillväxt i landet. Redan 2008 presenterade EU ”Small Business Act” vars underrubrik är Tänk småskaligt först. Denna väsentliga viljeinriktning för småföretagare har lämnat allt för lite spår i svensk myndighetsutövning och regelsystem. 

Ska Sverige lyckas bli världsledande i klimatomställningen måste politiker inse att de inte enbart kan satsa på storindustriella experiment. Det måste även finnas en insikt om att småföretagarvänliga klimatmål är den rätta vägen för en hållbar framtid. 

Det är därför viktigt att lyfta alla de positiva fördelar som företagande medför och fokusera på alla de möjligheter till nya affärsidéer som följer i klimatförändringarnas kölvatten. I stället för att begränsa och reglera, tillåt tusen blommor blomma och släpp loss kraften i småföretagandets kreativa styrka.

Artikel publicerad i Expressen oktober 2021. Författare är Mattias Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Småföretagarnas Riksförbund.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen