Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Håller lärlingssystemet på att stärkas?

I slutet av året brukar vi blicka tillbaka på vad vi lyckats genomföra och vad som inte lett till resultat. En fråga vi verkligen hade hoppats komma längre med, särskilt med tanke på hur stor kompetensförsörjningsfrågan är för medlemsföretagen, är frågan om lärlingar.

Småföretagarnas Riksförbund har arbetat med denna fråga sedan starten 2010. Under alla dessa år har förbundet träffat politiker och experter, publicerat rapporter och debattartiklar. Dessa har varit laddade med argument av typen:
• Ett väl fungerande lärlingssystem är ett verksamt medel för att få ungdomar i arbete.
• Företagen anser att det största hindret för att anställa och expandera är bristen på kompetent arbetskraft.
• Utbildningssystemet möter inte efterfrågan på arbetsmarknaden.
• Länder i Europa med arbetsplatsförlagda lärlingssystem redan i gymnasiet har låg ungdomsarbetslöshet.
• Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag, därför borde man lyssna på småföretagarna.

Vi finner nu att en omsvängning möjligen är på väg, om så är fallet har vi möjligen bidragit till detta. Nyligen presenterade nämligen utbildningsminister Mats Persson en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå, enligt yrkeshögskolans modell. Medel för detta anslås i budgetpropositionen för 2024. Detaljerna ska utarbetas av den nu pågående Yrkesvuxutredningen som fått tilläggsdirektiv. I direktivet till utredningen skriver man att utredaren ska inhämta synpunkter från ”relevanta aktörer”, och vi anser ju att den grupp som skapar 4 av 5 nya jobb måste räknas som relevant. Utredaren är därför självklart inbjuden till att lyssna på våra synpunkter och förslag.

Från förbundets sida kommer vi att följa detta noga bl. a. i avsikt att bevaka de aspekter som vi bedömer vara av stor betydelse för ett fungerande lärlingssystem:
• Vem väljer elever
• Anställningsvillkor och lön för eleven
• Ansvarsfördelning och finansiering på myndighetssidan
• Ersättning till arbetsgivaren/utbildaren

Alla dessa frågor måste lösas för att frågan ska komma vidare. Avslutningsvis kan vi berätta att vi relativt nyligen gjorde ett besök på Åland och tog där del av information om deras lärlingssystem som är mycket framgångsrikt. Som på många andra områden finns goda exempel i något av våra grannländer, det räcker med att korsa Ålands hav eller för del delen även Öresundsbron.

Sten Lindgren, Förbundssekreterare, Småföretagarnas Riksförbund

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen