Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Här är kommunerna som stöttar sina småföretagare!

Här är kommunerna som stöttar sina småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund ser med glädje på den kreativitet och samarbetslust som etablerats mellan många kommuner, kommunala bolag, regioner och länsstyrelser och småföretagare. Den stöttning och de insatser som görs kan visa sig ovärderliga och leder till en win-win situation i dessa allvarliga tider. Förbundet önskar att det är fler kommuner och regioner som börjar agera och vi vill i denna artikel lyfta goda exempel och ge förslag på vad som kan göras.

I Norrtälje kommun har man vidtagit en lång rad näringsfrämjande insatser exempelvis möjliggöra att öppna uteserveringar omedelbart, fördubbling av avgiftsfri parkering på kommunala parkeringsplatser, korta ned betaltider till leverantörer till 20 dagar, förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar. Norrtälje kommun har också öppnat en företagsakut som erbjuder gratis rådgivning och lotsning för företag i kommunen som drabbats av coronakrisen.

Värmdö kommun har utöver vidtagit flera åtgärder för att underlätta för våra företag. Även aktivt undersökt om det finns företag som kan hjälpa till / ställa om för produktion av desinfektionsmedel och glädjande nog kommer ADWater påbörja produktionen snarast.

Kalmar kommun subventionerar från och med måndagen den 23 mars gymnasieelever som äter dagens lunch på vardagar på valfri restaurang. Subventionen är 75 kronor per elev och dag. Restauranger med lokaler i Kalmar kommun som vill erbjuda subvention, anmäler till kommunen om att vara med på listan över ”Elevrestauranger”. Eleverna tar med sig legitimation och skrivs upp av restaurangen, som sedan fakturerar kommunen. Kommunen rekommenderar restauranger system med take-away för att minska risken för smittspridning.

Örebro kommun så efterskänker det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder, Öbo två månaderhyror.

Mora kommun förlänger man tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärende och rekommenderar befolkningen att handla lokalt.

Uddevalla kommun har de beslutat att stötta besöksnäringen med mer pengar och underlätta för företagen vad gäller betalningstider, tillstånd och tillsyn. Uteserveringarna avgiftsbefrias och får sättas upp redan nu. Dessutom blir det gratis parkering på alla kommunala parkeringar från och med måndag eftermiddag.

Det är nu många kommuner som följt Småföretagarnas Riksförbunds bikupan som exempel och upprättat sidor med specifikt inriktad information till kommunernas företagare.

Förbundet tycker det är fantastiskt att se alla initiativ som tas för att stötta landets företagare.

Förbundet rekommenderar och uppmanar även regioner och länsstyrelser att vidta följande åtgärder för att stötta landets hårt prövade småföretagare.

Detta kan kommuner genomföra

 • Förlänga betalningstider på avgifter inom barnomsorg, fritids, VA, sophantering, tillstånd och tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa, brandstillsyn, samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
 • Förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler.
 • Inriktning att korta ned betaltider till leverantörer till 20 dagar.
 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Ta en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Se till att kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
 • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
 • Utöka avgiftsfri parkeringstid på kommunala parkeringar.
 • Information om handel mm på kommunens informationstavlor.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår, till exempel sporthallar.
 • Se till att det finns bra information på kommunens hemsida.
 • Starta en företagsakut för än mer stöd till lokala företagare.

Detta kan regionerna genomföra

 • Korta ner betalningstider till leverantörer.
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler.
 • Ta en del av kostnad vid inställda konferenser, föredrag, resor eller efterskänkta den helt.
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Tidigarelägga utbetalning av företagsstöd.
 • Korta ner betalningstider till leverantörer.
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom tillstånd och tillsyn samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
 • Detta kan Länsstyrelserna genomföra
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

När Regeringen inte kommer med förslag som underlättar för enmans- och mikroföretag, måste vi gemensamt ställa upp för varandra. Så vi uppmanar Småföretagare i Sverige att kontakta kommuner, Regioner och Länsstyrelser och berätta för dem att de kan hjälpa till.

Ingrid Ohlsson, Småföretagarnas Riksförbund

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen