Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Har du agerat på det avskaffade högkostnadsskyddet för sjuklön?

Den 1 juli avskaffade Tidöregeringen, trots många protester, högkostnadsskyddet för småföretags sjuklönekostnader. Reglerna i sin senaste form infördes 2015 och innebar att småföretag kunde få ersättning för sjuklönekostnader med som högst  250000 kronor per arbetsgivare och år. Som skäl för avskaffandet anfördes främst följande:

  • Statens kostnader har ökat mera än förutsatt och låg 2023 på cirka 1,6 miljarder kronor.
  • Cirka 3 % av utbetalningarna bedöms ha skett på felaktiga grunder.

Liksom många andra remissinstanser motsatte sig Småföretagarnas Riksförbund förslaget och anförde:

  • Som Riksrevisionen konstaterat var myndigheternas bristande hantering den huvudsakliga orsaken till felaktigheterna.
  • Förbundet motsatte sig vidare regeringens bedömning att små arbetsgivare skulle sakna ekonomiska drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro och vidta åtgärder för att förkorta sjukfallen.
  • Småföretagens nyanställningar försvåras och fördyras och flera arbetssökande kommer bedömas som oanställningsbara.
  • Mindre arbetsgivare kan inte förstå varför man ska stå för sjuklönekostnader som uppstått som en följd av en anställds fritidsaktiviteter.

Nu är lagen införd och ersättning kan utgå enligt de gamla reglerna i enlighet med vad arbetsgivare angivit i arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioder t.o.m. juni 2024.

Vad ska Du tänka på som småföretagare?

  • Grundläggande är givetvis att företaget anpassar sin administration till den nya situationen.
  • Bedöma vad dessa förändringar innebär för företaget och vilka nya ekonomiska risker som uppstått.
  • Mera vikt måste läggas vid kontroll av arbetssökande för att undvika personer med omfattande sjukdomshistorik eller med vådliga fritidsaktiviteter.

Vad kan Småföretagarnas Riksförbund göra?

Förbundet kommer fortsätta argumentera för att samhället skulle vinna på att de allra minsta företagen slipper risken för initiala sjuklönekostnader för anställda.

Genomförs ett sådant system innebär det en betydande regelförenkling jämfört med de gamla reglerna samtidigt som skyddet koncentreras till de mest sårbara företagen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen