Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Har du koll på att din redovisningskonsult lyder under penningtvättslagen?

Penningtvätt? Nej tack!
Antipenningtvätt? Ja tack!

Det är bättre att kalla det antipenningtvätt än penningtvätt. Penningtvätt är ett globalt problem som hotar det finansiella systemet och finansierar brottslighet och terrorism. Att motverka utnyttjande av företag för kriminella syften blir allt viktigare.

Redovisningskonsulter som hanterar kunders ekonomi och redovisning utgör viktiga grindvakter mot den organiserade brottsligheten. Genom att konsulterna följer uppsatta rutiner kan risker identifieras och åtgärder vidtas. Det skapar rätt förutsättningar för schysst konkurrens. Lagarna kring penningtvätt är ett skydd för ditt företag såväl som för din redovisningskonsult. Självklart vill och ska inte din redovisningskonsult vara möjliggörare av penningtvätt och även du som företagare kan vara med och motverka penningtvätt.

Redovisningskonsultens roll i samhället
Redovisningskonsulten är en av företagets viktigaste samarbetspartner och en viktig spelare i samhället när det gäller att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. I en tid då organiserad brottslighet ökar och genomsyrar samhället på olika plan gäller det för redovisningskonsulten att vara uppmärksam på att du som företagare är seriös. Det gäller såväl när ditt företag antas som kund som löpande under kundrelationen.

En Srf Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar dessutom enligt branschstandarden Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Det innebär att de utförda tjänsterna ska hålla hög kvalitet enligt konceptet “rätt från början”. Standarden ställer också höga krav på rutiner, kontroller och kompetensutveckling. Det gör att redovisningskonsulten verkligen är en grindvakt, och att du kan fokusera på ditt företagande.

Penningtvätt – ett samhällsproblem
Hela lagstiftningen syftar till åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism vars gemensamma nämnare är utnyttjandet av det finansiella systemet för illegala ändamål. Detta är också anledningen till att åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ofta behandlas i samma kontext. Penningtvätt syftar till att dölja en vinstgenererande brottslig handling, något som inte behöver vara fallet vid finansiering av terrorism, eftersom terrorism kan finansieras med legalt intjänade medel.

Ibland används företag för att göra illegalt intjänade pengar till legala pengar. De illegala medlen behöver alltså användas i en legal verksamhet för att bli ”rena”. Man använder företaget för att tvätta pengar. Några exempel på hur det kan gå till är följande.

  • Pengar överförs mellan olika konton, ofta i olika länder, för att göra det svårare att spåra pengarnas ursprung. Det kan till exempel handla om att använda sig av målvakter, det vill säga personer som lånar ut sina konton till kriminella, eller att använda sig av falska fakturor eller kontrakt.
  • Fastigheter, bilar eller andra tillgångar köps in i verksamheten delvis med pengar från brottslig verksamhet. Genom att sälja eller hyra ut dessa tillgångar kan man sedan få in pengar som ser ut att komma från laglig verksamhet. Det kan också handla om att använda sig av falska ägarförhållanden eller ombud för att dölja vem som egentligen står bakom köpet.

Ovan nämnda exempel kan många se framför sig. Brottslingarna blir dock alltmer förslagna. Nyligen avslöjades att nätverk som driver på våldet i svenska förorter utnyttjar Spotify för att tvätta brottsvinster. Genom att köpa falska lyssningar åt rappare med kopplingar till nätverken kan pengar från narkotika, rån eller kontraktsmord, tvättas och betalas tillbaka vitt via Spotify.

För att förhindra penningtvätt har Sverige antagit lagar som bygger på direktiv från EU. 2009 antogs den första penningtvättslagen i Sverige. Den senaste lagstiftningen trädde i kraft 2017. Lagen gäller för företag inom vissa sektorer, till exempel banker, försäkringsbolag, redovisningskonsulter och valutaväxlare. Det senaste EUdirektivet syftar till att skapa enhetliga regler inom EU för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Direktivet ställer bland annat högre krav på dessa branscher när det gäller riskbedömningar, kundkännedom, övervakning och rapportering.

Hur påverkar penningtvättsregelverket dig som kund på en redovisningsbyrå?
Ditt samarbete med redovisningskonsulten för att motverka penningtvätt är viktigt. Genom att lämna de uppgifter och den information som redovisningskonsulten behöver för att kontrollera att er affärsrelation är seriös säkerställer ni att lagen följs. Det kan till exempel handla om att visa legitimation, delge uppgifter om ägarförhållanden, berätta om verksamheten, eller förklara varför du gör vissa transaktioner eller affärer och ibland förklara varifrån pengarna kommer. De kontroller som redovisningskonsulten behövergöra motsvarar de frågor som banken ställer till dig för att kunna erbjuda dig sina tjänster. Värt att veta är att redovisningskonsulten, precis som banken, ska rapportera till Finanspolisen vid misstanke om penningtvätt. Det finns ett rapporteringsförbud som innebär att du som kund inte kommer få någon information om att rapportering har skett.

Din redovisningskonsult måste förstå din verksamhet för att bland annat kunna planera tidsåtgång samt vilken kompetens som behövs för att kunna arbeta proaktivt och ha en rådgivande roll. I enlighet med lagstiftningen upprättar redovisningskonsulten en riskprofil för din verksamhet. Riskprofilen ligger till grund för att ta fram de åtgärder som måste vidtas för att säkerställa att det är säkert att ha dig och din verksamhet som kund. Dessa åtgärder är ett naturligt led i redovisningstjänsten du erhåller.

Tillsammans kan du och din redovisningskonsult förhindra penningtvätt. Genom att anlita en Srf Auktoriserad Redovisningskonsult erhåller du som företagare en kvalitetssäkrad tjänst. Redovisningskonsulten ska fortlöpande upprätthålla sin kompetens och ges möjlighet att ta del av de utbildningar och hjälpmedel som branschorganisationen erbjuder. Så när konsulten ställer frågor kopplade till ditt företag för att uppnå god kundkännedom är det bara en del av jobbet som grindvakt!

Har du koll på att din redovisningskonsult lyder under penningtvättslagen?

Victoria Muller Foto: Malins Sydne

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen