Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Hearing om framtidens elmarknad

Framtidssmedjan Elders och Småföretagarnas Riksförbund inbjuder i samarbete med Villaägarna och Hyresgästföreningen till en

HEARING OM FRAMTIDENS ELMARKNAD

Tid: 19 september 2023, kl. 13.00 – 17.30
Plats: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

Klicka här för bevakningen.

Klicka här för att ladda ner inbjudan som PDF 

Hearing om framtidens elmarknad

Elpriserna för konsumenter och småföretag sätts idag på en europeisk marknad. Den är nu föremål för utvärdering. Under hösten kommer reglerna för framtidens elmarknad att beslutas av EUs Ministerråd och EU-parlamentet.

När Ryssland invaderade Ukraina utlöste det en europeisk elprischock och åtföljande kraftigt ökade intäkter hos elproduktionsföretagen, har det uppstått ett utbrett ifrågasättande bland konsumenter och småföretag.

Den gröna omställningen kräver en omfattande elektrifiering av industrin, där låga och stabila kostnader för el är en viktig förutsättning. Kan detta garanteras i hela landet?

Utfrågare är från Framtidssmedjan Elders Ulf Dahlsten, Måns Lönnroth och Anders Wijkman och från Småföretagarnas Riksförbund Sten Lindgren och Caroline Szyber.

Program

				
					13.00 Välkommen till Europahuset
				
			

ANNIKA WÄPPLING KORZINEKS, chef för EU-kommissionens representation i Stockholm.

				
					HISTORIEN
				
			

Den gemensamma europeiska energimarknaden skapades för tjugofem år sedan och följdes upp av skapandet av en europeisk börs på vilken elpriserna sätts baserat på en modell för marginalprissättning. 2014 övergick man från explicita till implicita auktioner. Medan det förra innebär att den som ville handla över gränserna först fick köpa/reservera överföringskapacitet och sen handla med energi, så innebär det senare att kraftflöden och priser bestäms endogent (inom systemets ram) i beräkningen utifrån köp- och säljbuden.

Så länge det har funnits överföringskapacitet med omvärlden har denna påverkat elpriserna i Sverige och särskilt elområde 4 där överföringskapaciteten i förhållande till den inhemska produktionen år enorm. Sverige har mer överföringskapacitet mätt på det sättet än något annat land.

Ett ämne för diskussion är om vi ska/kan vara medlemmar under de premisserna, eller frågan om EU fortsatt kommer att försvara den fria rörligheten.

Vi frågar:

HÅKAN HEDEN, då på Industridepartementet/Näringsdepartementet, om tankarna bakom tillkomsten av den gemensamma energimarknaden.
YVONNE FREDRIKSSON, tidigare generaldirektör på Energimarknadsinspektionen, om tankarna bakom prissättningssystemet.
MIKAEL ODENBERG, tidigare generaldirektör för Svenska Kraftnät, om varför Sverige medverkat till utbyggnad av kablar till andra länder samtidigt som det egna kraftnätet för överföring av el mellan norra och södra Sverige förblivit underdimensionerat.

				
					13.45 VINNARE OCH FÖRLORARE
				
			

Vilka vinner och vilka förlorar på den gemensamma europeiska elmarknaden?

ACER, samarbetsorganet för de europeiska reglermyndigheter, hävdar i en rapport att den europeiska elmarknaden inneburit stora vinster totalt sett och bättre leveranssäkerhet. Men vilka är vinnare och förlorare bland och inom deltagande länder?

MAGNUS THORSTENSSON, ansvarig råkraftmarknad, Energiföretagen
MALIN STRIDH, avdelningschef elmarknad, Svenska Kraftnät

Vi frågar: Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för småföretag och konsumenter?

PETER THÖRN, ordförande Småföretagarnas Riksförbund
JONATHAN LINDGREN, samhällspolitisk expert, Villaägarna
MARTIN HOFVERBERG, chefsekonom Hyresgästföreningen
PETER GERLACH, ekonom, LO

				
					14.45 KONKURRENSEN
				
			

I media har det nyligen rapporterats om marknadsmanipulation i Danmark och Finland, samt att ärenden i Sverige har blivit preskriberade eller avskrivna.

Vi frågar: Energiföretagen uppfattas som vinnare. Till skillnad från elproducenter och elhandlare utgör elnätsföretagens verksamhet ett legalt monopol och som sådant är deras intäkter reglerade av Energimarknadsinspektionen.  Upprepade gånger har elnätsföretagen med framgång överklagat myndighetens beslut. Varför har det varit så och med vilka konsekvenser?

Hur fungerar konkurrensen? Inbjuder systemet till manipulationer? Kan det bli mer transparent? När enskilda frågat om misstänkta manipulationer har de inte fått tillgång till uppgifterna.

FREDRIK NORLUND, enhetschef, Energimarknadsinspektionen
JAN LEOPOLDSON, åklagare, Ekobrottsmyndigheten

				
					15.00 PAUS
				
			
				
					15.20 KAN VI SÄKRA TILLGÅNG TILL BILLIG EL I HELA LANDET?
				
			

Vi frågar: Skulle en utbyggnad av stamnätet göra mer billig el tillgänglig i hela Sverige? Hade det varit billigare om Svenska kraftnät genom mothandel bidragit till lägre priser i södra Sverige jämfört med olika kompensationer till konsumenterna?

Hur får vi mer investeringar i elproduktion i Sverige? Vad göra åt försvarets nekande till investeringar? Är vätgas ett alternativ och behövs i så fall politik för att öka lagringskapaciteten?

BO DICZFALOUSY, ESO-utredare
MALIN STRIDH, avdelningschef elmarknad, Svenska Kraftnät
TONY KEKKINEN, FORTUM
EMIL NORDSTRÖM, Head of Origination, Eolus Vind AB

Vi frågar: Kan elnäten bli konsumentstyrda och bidra till effektivare elförsörjning?

BO NORMARK med lång erfarenhet inom sektorn, nu ledamot i styrelsen för Svenska Kraftnät

				
					15.45 BEHÖVS EN NY PRISSÄTTNINGSMODELL?
				
			

NILS ANDERSSON, civilingenjör med lång erfarenhet inom sektorn, bl a som senior advisor inom Vattenfall

Vi frågar: Ger elprismodellen elproducenter, elnätsägare och elkonsumenter det underlag de behöver för sina vägval?

BENGT EKENSTIERNA, sakkunnig/civilingenjör med lång erfarenhet inom Sydkraft/E.ON/Statkraft

Vi frågar: Kan BEKEN-metodiken begränsa den nuvarande förmögenhetsöverföringen från elkunderna och ändra relationen till den tyska elmarknaden?

THERÉSE HINDMAN PERSSON, ställföreträdande generaldirektör och chefsekonom, Energimarknadsinspektionen

Vi frågar: Vad kan vi göra inom ramen för nuvarande elmarknadsdirektiv? Kommer den översyn som pågår inom EU rätta till upplevda brister?

				
					16.30 VÄGVALET
				
			

Våra politiker står under hösten inför svåra vägval med långtgående konsekvenser inte bara för elpriserna till konsument utan också för förmögenhetsfördelning, för skapandet av nya industrier och för den gröna omställningen. Den nuvarande marknadsmodellen är kritiserad av många, är det ett alternativ att förändra den? Vilka alternativ står till buds?

Vi frågar:

LINUS LAKSO, Miljöpartiet
JESSICA STEGRUD, Sverigedemokraterna
NOOSHI DAGOSTAR, Vänsterpartiet
ANDERS ÅDAHL, Centerpartiet
LOUISE EKLUND, Liberalerna
ANN-CHARLOTTE HAMMAR, Moderaterna
FREDRIK OLOVSSON, Socialdemokraterna
LARRY SÖDER, Kristdemokraterna

				
					17.30 AVSLUTNING
				
			

Se vårt arbete inför hearing

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen