Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Hyror måste baseras på omsättning annars finns inga småhandlare kvar

Vad är en stad utan småbutiker? Vad händer med de levande bottenvåningarna när butiker och restauranger måste stänga? När shoppingstråk försvinner?

Det är inte bara på mindre orter som butikslokaler gapar tomma på bästa läge, eller har helt andra typer av verksamheter än handel. Butiksdöden blir alltmer utbredd. Detta pågick även före coronapandemin, men i och med den blev det än värre och nu efter en indexuppräkning på över 10 procent av hyrorna detta år, har det slagit ännu mer mot sällanköpshandel och småhandlare. De levande stadskärnorna försvinner.

Även i gallerior inne i städerna och på köpcentrum utanför, förändras användningen av lokalerna från att ha inhyst detaljhandel till att ha en blandning av verksamheter och aktiviteter. Nya samarbeten växer fram mellan handel och andra företag som kan bidra till tillväxt och framtidstro för platsen. Tyvärr har även sådana verksamheten tvingats stänga ner.

Det handlar om hur handeln själv planerar, hur fastighetsbolag, kommuner och andra intressenter agerar för att bemöta dessa förändrade mönster i handel och lokalplanering samt om att möta konsumenternas behov i framtiden. Sist men inte minst handlar det om att hyrorna måste baseras på omsättningen, görs det kommer det att leda till att fler handlare kan vara kvar.

Småföretagarnas Riksförbund vill i dessa oroliga tider understryka hur viktigt det är att hyrorna inte indexuppräkans per automatik utan relateras till omsättning. Är hyrorna för höga kommer småföretagare att lägga ner sin verksamhet och då blir det svårt att fortsatt ha levande och fungerande stadskärnor utifrån bland annat demografi, ekonomi, arbetsmarknad och utbildning.

Denna artikel är sedan tidigare publicerad som annonsbilaga i Expressen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen