• Information angående Corona-virus spridningen

Information angående Corona-virus spridningen

Småföretagarnas Riksförbund informerar vad som gäller vid sjukdom och karantän beträffande Corona viruset. 

Småföretagarnas Riksförbund har fått många frågor kring vad som gäller angående sjukersättning vid karantän och misstänkta fall av Coronavirus. För att få korrekt och aktuell information hänvisar vi till framförallt Försäkringskassan.

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler


För att kunna ha koll på utvecklingen av Covid-19 kan du ta del av Folkhälsomyndighetens information här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/


Här hittar du även länk till Embassy of Sweden generella råd och aktuell reseinformation kring resmål och Coronaviruset.

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Småföretagarnas Riksförbund bevakar händelseförloppet då Corona-viruset kan ge upphov till negativa effekter för våra medlemmar.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem