Information från DIGG, Myndigheten för digital förvaltning

1 december är ett viktigt datum för e-fakturalagen

Nu har lagen om e-faktura varit i igång snart 8 månader och vi vill rikta uppmärksamhet på den kompletterande föreskriften som träder i kraft 1 december 2019.

Det var mycket frågor i samband med att lagen startade 1 april, blev sedan lugnare under sommaren för att ta ny fart under hösten. Nu känner vi att det är högt fokus och aktivitet på området, både från fakturautställande leverantörer, fakturamottagare i offentlig sektor men även olika typer av tjänsteleverantörer.

1 december är ett viktigt datum för e-fakturalagen. Då börjar den kompletterande förskriften gälla, dvs att upphandlande enhet i offentlig sektor som lyder under e-fakturalagen ska vara registrerade i Peppol. Det tror vi kommer skapar goda förutsättningar för leverantörerna att hitta sin kund/fakturamottagare och enkelt kunna finna aktuell information, som tex den elektroniska fakturadressen.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top