Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Kalla vindar

Det är inte bara hösten som blåser kallt. Vi lever i en osäker omvärld med en ekonomisk situation som är svår för många. Vi kan se tillbaka på ett år med ekonomisk nedgång och flera orosmoln som inte verkar lätta under nästa år. Vi ser att nyföretagandet har störtdykt, att konkurserna ökar på ett mycket oroande sätt och hur många småföretagare har slutat nyanställa. När budgeten lades fast hade den inte tagit hänsyn till allt detta tyvärr.

Skatte- och socialförsäkringssystemens utformning är helt avgörande för företagande och näringsliv. Höga skattenivåer på kapital och arbetsinsatser minskar viljan att satsa på, och driva företag om hårt arbete inte lönar sig. Om trygghetssystemet dessutom är krångligt och oförutsebart minskar viljan ytterligare att vara företagare med anställd personal. Internationellt sett är det svenska skattetrycket extremt högt utan att ge den trygghet eller avkastning som de som driver företag i andra länder har.

Ett av landets stora problem idag är en mycket hög arbetslöshet bland vissa grupper, något som på sikt är ohållbart och som måste bemötas med ett reformerat skattesystem. En sänkt arbetsgivaravgift skulle direkt gynna småföretag som fokuserar på den svenska marknaden där lönekostnaderna skenar i förhållande till vad arbetstagarna får för sina pengar, och också indirekt trycka ner inflationen. För exportföretagen skulle det vara ett första steg till att åter göra svensk personal konkurrenskraftiga på en internationellt exponerad arbetsmarknad. En sjukförsäkring som fullt ut hanterade även kortare sjukperioder skulle skapa en större trygghet för små företag att anställa. Modellen skulle bli rättvis då de sociala avgifter som idag betalas på arbete skulle gå till just det och tillsammans med övriga skatteförslag kunna leda till en betydligt enklare och billigare administration för de mindre företagen.

Politiken måste förstå att det är företagandet som är den främsta jobbskaparen och motorn i svensk ekonomi. Lägre fasta kostnader vid företagande öppnar möjligheter för bättre ekonomi och möjlighet att utveckla nya företagsidéer samt ökad konkurrenskraft. Med en större ekonomisk buffert skulle också plötsliga ekonomiska nedgångar såsom nu och tidigare under pandemin ha kunnat klaras av bättre.

I detta nummer berättar vi om en välbesökt och mycket angelägen hearing om elmarknaden som Småföretagarna arrangerade och Rundabordssamtal kring kvinnors företagande på klimat – och näringslivsdepartementet. Frågan om lärlingssystem som vi kämpat för i många år, summeras, vi ger de bästa tipsen för att vässa sin profil på LinkedIn och får möta en enmansföretagare med många strängar på sin lyra – bland mycket annat.

Hälsningar
Peter Thörn, Förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen