Kan era kemikalier användas till terrorism?

Det finns många verksamheter som hanterar kemiska produkter och de flesta är insatta i de faror det kan medföra. Många är medvetna om att det kan vara farligt för miljö och individ – men har du någonsin reflekterat över att det även kan användas till terrorism och annan allvarlig brottslighet?

Om kemiska produkter med farliga egenskaper hamnar hos fel person kan det användas för att orsaka allvarliga skador för människor, verksamheter och samhället i stort. Det kan handla om att sprida giftiga ämnen, genomföra sprängdåd eller att på annat sätt orsaka skada och skapa belastning på samhällets resurser. Även om din verksamhet inte hanterar just den typen av kemikalier som i sig kan användas till terrorbrott så kan vissa utgångsämnen i kemiska produkter, som ofta klassas som relativt ofarliga, användas i framställningen av andra ämnen med giftiga eller explosiva egenskaper.

Det är därför viktigt att du som driver en verksamhet som hanterar kemikalier är insatt i vilka ämnen som är extra utsatta och hur du kan göra för att motverka terrorism och allvarlig brottslighet. Du bör ha koll på var de finns, vilka som har tillgång till dem och hur du förhindrar att de används för att orsaka avsiktlig skada i din verksamhet eller kommer på avvägar genom stölder eller obehöriga köp.

Vägledning om kemikalier i terrorism och annan brottslighet
För att hjälpa verksamheter som hanterar denna typ av kemikalier att skydda sig mot terrorism och annan brottslighet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram en vägledning. I vägledningen finns en systematisk metod för att genomföra ett arbete med att förbättra skyddet i din verksamhet och flera förslag på hur du kan arbeta för att dina kemiska produkter inte ska kunna användas till brott. Vägledningen är främst riktad mot mindre verksamheter som inte själva har kunskapen eller resurserna att sätta sig in i detta för egen hand.

 

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top