• Laglydiga arbetsgivare får höga sanktionsavgifter

Laglydiga arbetsgivare får höga sanktionsavgifter

”Systemet för sanktionsavgifter innehåller allvarliga brister”, enligt Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert.

Svenskt Näringsliv har i en ny rapport granskat ett antal rättsfall som handlar om jämkning av sanktionsavgifter. Företag som bryter mot arbetsmiljöbestämmelserna kan få höga sanktionsavgifter av Arbetsmiljöverket.

En anställd kan agera på eget bevåg och bryta mot föreskrifter och instruktioner trots att företaget har ett välfungerande miljöarbete. Medarbetarens ansvar har dock domstolen inte tillmätt särskilt stor betydelse.

Svenskt Näringsliv kräver nu att systemet för sanktionsavgifter ses över. Systemet innehåller allvarliga brister”, enligt Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem