• Långsiktiga åtgärder för att stärka småföretagare i hela landet

Långsiktiga åtgärder för att stärka småföretagare i hela landet

Det är nu viktigare än någonsin

– Den svenska näringspolitiken behöver under kommande år leverera reformer som lyfter förutsättningarna för nya och växande företag även i glesbefolkade delar av Sverige. En lösning är införandet av differentierade arbetsgivaravgifter, med lägre nivåer i glesbefolkade delar av landet. Det föreslogs av Landsbygdskommittén men tyvärr har politiken sedan inte gått vidare med förslaget, säger Erik Sjölander, näringspolitiska talesperson för Småföretagarnas Riksförbund.

– Det är nu viktigare än någonsin att ta fram långsiktiga lösningar för landets alla småföretagare, avslutar Erik Sjölander, näringspolitiska talesperson för Småföretagarnas Riksförbund.  

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem