Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Mackstöd eller glesbygdsdöd!

Att driva en mack i glesbygden är en ren samhällsservice som innebär stora utmaningar eftersom lönsamheten på drivmedel är minimal, nästintill obefintlig. Macken är ett viktigt nav i vardagen och är den plats som håller glesbygden levande. Utan mackarna som levererar service och samhörighet riskerar de små byarna att helt dö ut.

Den 1 juli 2022 träder nya regler för bensinstationer i kraft. Regler som innebär att alla rörledningar under jord behöver säkras mot rost och fukt. Syftet är att förhindra spill och miljöskador. Detta i sig är en bra miljöinsats. Men småföretagande mackägare i glesbygden har inte getts ekonomiska eller administrativa förutsättningar för att genomföra dessa ändringar. Klockan tickar nu alldeles för fort för att hinna genomföra de åtgärder som behöver genomföras.

I regeringens budget finns avsatt investeringsstöd för att mackägare ska kunna kompenseras för byte av rörledningar. Problemet är att dessa pengar i dagsläget inte är sökbara och man vet vare sig var eller hur en ansökan ska genomföras. Det är inte rimligt att dessa hårt arbetande mackägare ska bära ett tungt ok av osäkerhet på grund av politikens oförmåga att hantera ett ansökningsförfarande anpassat till företagarnas förutsättningar. Att veta att utlovade pengar finns avsatt i budget men inte betalas ut sätter en hård tidspress på våra mackägare. Även om pengarna skulle betalas ut imorgon, vilket inte är troligt, blir det svårt att hinna med att genomföra byten av rörledningar. Det finns för få entreprenörer som kan genomföra grävningarna, priserna riskerar att öka samt är det endast några månader om året som det går att gräva, innan tjälen sätter sig i marken.

 

Småföretagarnas Riksförbund har föreslagit att de småföretagande mackägare i glesbygdsområdet får dispens att genomföra åtgärder fram till 2024. Då får mackägarna utrymme att söka stöd, få in pengar på kontot så att entreprenad kan upphandlas och genomföras när det är möjligt.

Att vara mackägare innebär att man får ha många strängar på sin lyra för att skapa inkomster till sitt företag. De har också ett genuint hjärta för att hålla bygden levande och om riksdagens politiker på allvar vill visa att de bryr sig om glesbygdens överlevnad så ger de dispens för dessa drabbade företagare.

Småföretagarnas Riksförbund och Mats Eriksson, En Företagares Vardag, åkte upp till Norrland för att intervjua några drabbade mackägare. Hör deras beskrivningar kring hur regeringens feltänk omvandlats till en desperat kamp mot klockan och glesbygdens möjligheter till överlevnad.

I samarbete med En Företagares Vardag

Och bevakningen fortsatte...

Mackstöd eller glesbygdsdöd!

Småföretagarnas Riksförbund refereras i riksdagsdebatt

Småföretagarnas Riksförbund och en företagares vardag har varit drivande att lyfta frågan om mackstöd eller glesbygdsdöd. Den 15 februari debatterade Finansminister Mikael Damberg och Moderaternas Lars Beckman kring reseavdraget i en interpellationsdebatt i riksdagen. Finansministern hänvisade till regeringens insatser om investeringsstödet till drivmedelsstationer i glesbygd. Lars Beckman tillrättavisar finansministern och hänvisar till Småföretagarnas Riksförbunds texter

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen