Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Många företag har det svårt – sänk arbetsgivaravgifterna

År 2023 har startat med stor osäkerhet, en hög inflation som känns av och ekonomisk ovisshet inför vad som ska komma. Bakom varje företag finns människor av kött och blod som starkt påverkas av situationens allvar. Anställda som inte vet om de får behålla jobbet, barn som möter rädslan i föräldrarnas ögon och företagare som ser sina livsverk sakta gå mot ruinens brant.

Alltför många företag har det svårt just nu. Småföretagarnas Riksförbund arbetar för att det ska bli tryggare, enklare, och mer lönsamt att starta och driva företag i Sverige. Att göra det tryggare handlar om att förbättra villkoren för företagaren i frågor om socialförsäkringar, föräldraförsäkringar och pensioner men det har även rört sig om arbetsrätt och kompetensförsörjning. För att göra det enklare har förbundet strävat efter minskat regelkrångel och att få till stånd en bättre tillämpning av regelverken i myndigheters kontakter med småföretagare. Att göra det lönsammare handlar om skatter och avgifter, framför allt sänkta arbetsgivaravgifter.

Den stödåtgärd som fick absolut bäst genomslagskraft under våren 2020 var den sänkta arbetsgivaravgiften. Småföretagarnas Riksförbund föreslår därför att denna används som stimulansåtgärd för småföretagare under rådande lågkonjunktur, med förändringen att man endast betalar ålderspensionsavgift på 10,21 procent för upp till 20 anställda och en lönesumma på 30 000 kronor per månad. Mellan 1 mars till 30 juni 2020 sänktes arbetsgivaravgiften till 10,21 procent för företag med upp till 30 anställda. Den minskade avgiften gav en skattelättnad på 5 300 kronor per månad och anställd vilket i pandemitider var är ett mycket välbehövligt stöd för småföretagen. Jämfört med andra stödåtgärder som har varit krångliga att förstå, ansöka om och framför allt få utbetalda, var den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften relativt enkel och direkt.

Sänkt arbetsgivaravgift gav en direkt effekt på de minsta företagens likviditet och kostnadsläge. Det är så arbetstillfällen kunnat behållas och samtidigt har även en del nya kunnat skapas, trots läget. Bland landets småföretagare är detta den reform som varit mest efterfrågad. Med tanke på den oerhörda press som småföretagen hade under coronapandemin och att de nu står inför den rådande konjunkturen, där man som företagare kan tvingas belåna hus och hem för att kunna betala ut löner till sina anställda, medan man själv får stå oavlönad, så är det inte mer än rätt att återinföra den stödåtgärd som fungerat bäst.

Lönsamheten nu är lägre än på 90-talet för många småföretag. Så för att hålla nere inflationen (det vill säga, att inte tvinga småföretagen att höja sina priser), bör allmänna löneavgiften tas bort för mikroföretag, det vill säga företag med upp till nio anställda. Storföretagen höjer priser när de får indikationer på högre kostnader alternativt tjänar på lägre krona medan småföretagen oftast höjer först när man närmar sig konkurs.

Genom att sänka arbetsgivaravgiften så att man endast betalar ålderspensionsavgift på 10,21 procent för upp till 20 anställda för en lön på upp till 30 000 kronor per månad skapas de ekonomiska förutsättningar som desperat behövs för att kunna påbörja den återstart av landet som alla längtar efter och som landets ekonomi så väl behöver.

Denna artikel är sedan tidigare publicerad som annonsbilaga i Expressen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen