Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Minska regelbördan för företagare

Sommaren borde vara en tid för återhämtning och vila. Men de som driver eget har svårt att koppla bort jobbet. Medan företagare garanterar betald semester för sina anställda har de själva inte samma lyx. Under de månader av året som inte är sommar jobbar företagare i snitt drygt fyra timmar mer än anställda varje vecka. Under sommaren ökar gapet till hela sex timmar. I juni arbetar företagare nära sju timmar mer per vecka, motsvarande en arbetsdag.

Småföretagarnas Riksförbund har i flera år undersökt företagares arbetstid. Den framträdande bilden är att företagare är Sveriges hårdast arbetande grupp, som sällan har tid att ta ut sammanhängande ledighet. Hälften av företagarna kan inte regelbundet ta ut två helgdagar ledigt per vecka. Eftersom företagare jobbar så hårt med lite vila under året kan man tänka sig att de har extra behov av ledighet under sommaren, men våra enkätstudier visar att nära en fjärdedel inte kan ta ut en sammanhängande semester på ens en vecka under sommaren. Statistiken visar samtidigt att gapet mellan den genomsnittliga företagarens och den genomsnittliga anställdes arbetade tid ökar från drygt fyra timmar per vecka under de nio månader av året som inte är sommar, till hela sex timmar under sommarmånaderna. I juni är gapet på nära sju timmar, det vill säga företagare jobbar en hel arbetsdag mer varje vecka, i stället för att ha tid till semester.

Strukturella reformer måste till som förenklar företagares vardag. Idag har företagare allt ansvar – för att se till att ekonomin går runt, för att betala in skatter till sig själva och sina anställda samt att hantera allt pappersarbete från myndigheter. Den börda som det offentliga systemet lägger på företagare, till exempel genom alla myndighetsblanketter som företagare måste fylla i varje år, behöver minska. Kostnaden för byråkratin, och för att leva upp till kraven från olika myndigheter, uppgår till omkring 200 miljarder kronor årligen för näringslivet i Sverige. En betydande del av denna kostnad är i form av företagares arbetstid, byråkratin gör alltså att tiden för semester krymper.

Småföretagarnas Riksförbund vill att ansvariga politiker och myndigheter ska sätta upp målsättningar kring företagares arbetstid och följa upp dem. Dagens situation där företagare har hög arbetsbörda, ojämn inkomst och möts av höga skatter leder till att intresset för företagande är fortsatt svagt runtom i landet.

Denna artikel är sedan tidigare publicerad som annonsbilaga i Expressen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen