Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Nu öppnar möjligheten att söka omställningsstöd perioden 1 dec – 31 jan

Lättnaden är stor när pandemirestriktionerna försvinner den 9 februari. De småföretagare som drabbats hårdast av de näringsförbud som nedstängningar i princip innebar, vill nu blicka framåt och glömma två förlorade år. Men det finns skäl för dessa företag att täcka upp de förluster som uppkommit i samband med fjärde pandemivågen. Ladorna är tomma och därför bör dessa företagare göra en ansökan om de omställningsstöd som nu öppnar upp för perioden december 21 – februari 22 för att snabbare kunna få svarta siffror i bokföringen. Redan i december utlovade finansministern att stöden snabbt skulle komma på plats men det dröjde över två månader innan ansökningsmöjligheter kom på plats och under tiden har krisande småföretagare fått förlita sig på att stärka likviditeten via skatteanstånd.

Förvisso kommer inte stödet till fullo täcka de förluster som uppkommit under pandemin. Stöden betalas ut retroaktivt men det är viktigt att företagare söker dessa stöd, så att de åtminstone kan påskynda återbetalning av uppskjutna skatter under sökperioden.

Stöden öppnar upp för ansökan från och med 7 februari och ligger öppen till och med 31 mars.

Småföretagarnas Riksförbund rekommenderar att du som småföretagare tar hjälp av din redovisningskonsult för att ta fram beräkningsunderlag till ansökan av stödet.

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioden december 2021-januari 2022, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin.

De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina icke täckta fasta kostnader. Maxbeloppet kan bli upp till 117 miljoner kronor och söker företaget stöd för fler än en av stödperioderna gäller maxbeloppet det sammanlagda stödet för dessa stödperioder.

Du söker stödet via tjänsten Ansök om omställningsstöd på Mina sidor. Du behöver göra separata ansökningar för respektive period.

Regeringen har även beslutat om att Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare går att söka för perioden dec 21 – jan från och med den 9 februari och för perioden feb 22 öppnar ansökan från och med den 1 mars. Omsättningsstödet ansöks via Boverket men handläggs av Länsstyrelserna.

Länk till Skatteverkets information om ansökan Omställningsstöd

Länk till Boverkets information om ansökan Omsättningsstöd

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen