Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ny EU-förordning för yrkesförare: Omnibus 2

Det undantag som regeringen meddelat i början på 2021, och som Småföretagarnas Riksförbund tidigare informerade om, som rörde ändring i förordningen gällande undantag och förlängd giltighetstid för yrkesförarkompetens är inte längre tillämpbar från och med den 6 mars 2021.
Den nya EU-förordningen som kallas Omnibus 2 är det som ska tillämpas i stället. När Omnibus 1 infördes 4 juni 2020 resulterade det också i att det nationella undantag som hade beslutats fick justeras och anpassas. Omnibus 2 är mer omfattande än de nationella regler som fanns.

Yrkesförarkompetens, eller YKB som många rätt och slätt kallar det, är ett EU-direktiv. En ny ändring av EU-förordningen trädde i kraft den 6 mars och är tvingande för alla medlemsländer vilket innebär att även den svenska förordningen och dess föreskrifter måste justeras och anpassas efter det regelverk som finns i EU-förordningen. Därför måste Sverige nu på nytt ändra det tillfälliga nationella regelverk som gällt för YKB och som tillkommit på grund av pandemin och svårigheter som uppkommit med fortbildning. Bra, kanske vissa tycker då denna Omnibus 2 är mer omfattande och medger större dispenser.

Oavsett dessa dispenser, vilka yrkesförare nu kan nyttja, så kommer det till en punkt förr eller senare då denna utbildning på 35 timmar måste genomgås och slutföras. Helt enkelt finns det finns inga tillämpliga undantag att hänvisa till. Undantag vilka tillkommit för att minska smittrisk vid fysiska utbildningar samtidigt som transporterna för gods och person över landet måste fungera.

Mot denna bakgrund så finns det nu möjlighet att gå samtliga 35 timmar digitalt och även här råder tillfälliga regler som gäller från och med den 1 februari 2021 fram till den 31 juli 2021. Under denna tid kan alltså hela YKB-utbildningen genomföras digitalt för att sedan 1 augusti gå tillbaka till max 12 timmar digital utbildning per person.

Vi föreslår därför att ni likväl fortsätter att utbilda era förare i den mån det går eftersom det med stor sannolikhet kommer att byggas upp en ”utbildningsskuld” när dispenserna slutar att gälla. Det kan bli svårigheter att hitta kurstillfällen då så utnyttja gärna de utökade möjligheter till distansutbildning som nu finns. På vissa platser i landet erbjuds också fysiska kurser för den som önskar det.

Vi försöker reda ut vad som gäller:

Förare som inte omfattas av omnibus 1
Om förare inte omfattas av omnibus 1 (redan har dispens) men har ett YKB-bevis som går ut mellan 1 sep 2020 till och med 30 juni 2021 får denne förlängd giltighet av sitt YKB-bevis med 10 månader från YKB-bevisets utgångsdatum.

Exempel:
YKB-beviset går ut 10 maj 2021 = blir giltigt till 10 mars 2022

Förare som redan omfattas av ombinus 1
Om förare redan omfattas av Omnibus 1 förlängs giltigheten med ytterligare 6 månader. Det är med andra ord två spår i Omnibus 2. Det är därför viktigt att observera att Omnibus 2 har två grupper/två spår och det är viktigt att hålla isär om det är intyget som går ut eller om det är dispensen som går ut.

Grupp 1 (förare med dispens)
Förare som redan går under Omnibus 1 vars YKB- dispens löpt ut under perioden 1 sep -31 dec 2020 får förlängd giltighet fram tom 30 juni 2021. Oavsett utgångsdatum för YKB-beviset under perioden.

Exempel:
Dispensen för Omnibus 1 gick ut 10 november 2020 – Är giltigt till och med 30 juni 2021
Dispensen för Omnibus 1 gick ut 2 september 2020 – Är giltigt till och med 30 juni 2021

Grupp 2
Förare som går under Omnibus 1 vars YKB-undantag/dispens som löpt ut/löper ut under perioden 1 jan – 31 mars 2021 får ytterligare 6 månader från det datum deras YKB-bevis skulle gå ut.

Exempel:
Dispensen för Omnibus 1 gick ut 10 februari 2021 – Är giltigt till 10 augusti 2021

Övriga förare
Förare som inte går under Omnibus 1, utan endast omfattas av Omnibus 2, får en förlängd giltighet av sitt YKB-bevis med 10 månader räknat från det datum deras YKB-bevis löper ut mellan perioden 1 sep 2020 – juni 2021.

Omnibus 1 (Förra dispensen/undantaget)
En förare vars YKB-bevis gick ut mellan perioden 1 februari 2020 till och med 31 augusti 2020 fick en förlängd giltighetstid på 7 månader från utgångsdatumet på sitt yrkesförarbevis. Detta enligt Omnibus 1 (EU-förordning) som började gälla den 4 juni 2020.

Vill du ha fler exempel eller läsa mer, klicka HÄR

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen