Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ökad otrygghet

En grundläggande fråga i småföretagens vardag är trygghet. Ett begrepp som i år ligger klart i topp när vi frågar våra medlemmar vilken som är deras viktigaste fråga just nu.

Småföretagarnas Riksförbund släpper varje år ett antal rapporter i ämnen som berör våra medlemmar. Trygghet är ett sådant – eller snarare bristen på den. Därför valde vi redan förra året att se närmare på detta i en ny rapport: Vad kostar kriminaliteten småföretagare? I den framkommer att näringslivets kostnader för kriminaliteten, i form av skador respektive kostnader för säkerhet, uppgår till 92 miljarder kronor för hela riket.

Kriminaliteten innebär ett hot mot den personliga säkerheten för företagare och anställda, underminerar företagens lönsamhet och skapar såväl risk som osäkerhet.

Alltför många av våra medlemmar, småföretagare runtom i hela Sverige, säger att de känner en ökad oro för kriminalitet. Småföretagarnas Riksförbund kan inte acceptera att våra medlemmar måste leva med den här osäkerheten.

Många av våra medlemmar har känslan av att dagens situation är orimlig. Vi har så många medlemmar som vittnar om att de anmäler brott efter brott men att ärendena läggs ned utan åtgärd. Tyvärr är vi inte alls förvånade över att det i vår rapport är så många som nästan tio procent som säger att brottsligheten är det största hotet mot deras verksamhet och det största hotet mot tillväxt. Vi ser till och med att vissa till slut inte orkar vara företagare utan lägger ner sin verksamhet efter upprepad brottslighet.

Något som allt fler hör av sig om är bedrägeribrott. Här kan bankerna verkligen ta ett större ansvar än de gör. Bankerna har inte haft ett enda rån men det är vi privatpersoner/ företagare som blir rånade och då gäller inga regler/försäkringar utan man är helt ensam i sin utsatthet.

Bedrägerier är vid sidan av stölder och inbrott något som har blivit vanligare i delar av landet. Många småföretagare vittnar om att de ringer polisen första gången de utsätts. Polisen, som långt ifrån alltid kommer till platsen, lägger allt som oftast väldigt snabbt ned den polisanmälan som görs. Nästa gång görs ingen polisanmälan. Så låt oss vara tydliga – brotten har inte minskat utan det är färre som anmäler. Man måste också ta hänsyn till den betydande och värdefulla tid som tas i anspråk för företagaren, och heller inte glömma hur den psykiska hälsan påverkas och det gäller både småföretagaren och dennes eventuella anställda.

Brotten mot företag måste förebyggas och när de väl sker måste de utredas. Många småföretagare känner att de får väldigt dålig information som brottsoffer och att de snabbt tappar förtroende för rättsväsendet när de gör en anmälan som läggs ned dagen efter. Förtroendefrågan går inte att sätta en kostnad på.

Småföretagares utsatthet har ökat. Trots detta har företagare svårt att få tillstånd för kameror och vissa måste själva betala för ordningsvakter. Extra försäkringar har tyvärr blivit vanligare och kostnaderna ökar. Vi vet att när småföretagare försvinner så ersätts de sällan med nya, en cykelreparatör lägger ner – då försvinner den cykelreparatören i den stadsdelen eller staden. Det ska inte var kriminalitet som avgör om en företagare lägger ner sin verksamhet eller inte, det borde vara en självklarhet att det ska vara tryggt att driva företag i hela Sverige.

Denna artikel är sedan tidigare publicerad som annonsbilaga i Expressen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen