Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Senaste nytt från oss

Leasingguiden – 8 tips inför ansökan om företagsleasing

Krea strävar efter att det ska vara så smidigt och enkelt som möjligt att ansöka om företagsleasing. Därför har vi i denna guide samlat 8 tips gällande hur du bör tänka om du funderar på att ansöka om leasing. Avslutningsvis har vi listat ett antal för- och nackdelar med leasing som finansieringslösning. Analysera noga företagets

Läs mer »

Leasingguiden – 8 tips inför ansökan om företagsleasing

Krea strävar efter att det ska vara så smidigt och enkelt som möjligt att ansöka om företagsleasing. Därför har vi i denna guide samlat 8 tips gällande hur du bör tänka om du funderar på att ansöka om leasing. Avslutningsvis har vi listat ett antal för- och nackdelar med leasing som finansieringslösning. Analysera noga företagets

Läs mer »

Nyheter

Uppskattad nätverksträff i Kristianstad

Viktiga avtal för företagare, tydliga fakturor och effektiva kravprocesser lockade ett 40-tal deltagare på förbundets nätverksträff i Kristianstad. Entreprenörer från olika branscher samlades för att lyssna på juristen Solveig Liljeqvist från Nordbro, ställde frågor och delade med sig av sina erfarenheter. Några av de avtal som Solveig gick igenom var aktieägaravtal, testamente, äktenskapsförord och framtidsfullmakt

Läs mer »

Vi träffar Anna Maria Corazza Bildt, Liberalerna EU-Val 2024

Anna Maria Corazza Bildt, Liberalerna, uttrycker sin passion för att underlätta och förenkla för småföretagare. Hon betonar vikten av att anpassa EU-lagstiftningen till småföretagarnas verklighet och förankra den bättre. Hon lyfter fram behovet av att fullborda den gemensamma europeiska inre marknaden. Anna argumenterar för standardisering och ett enhetligt regelverk för att minska kostnader och främja

Läs mer »

Vi träffar Jörgen Warborn, Moderaterna EU-Val 2024

Vi träffade Jörgen Warborn, Moderaterna som nyligen avslutat en mandatperiod i Bryssel med engagemang för småföretagandet. Han framhöll vikten av att minska regelkrångel och byråkrati för småföretagare, vilket han ser som avgörande för att främja företagsamhet. Han poängterade att företagare inte bör belastas med omfattande pappersarbete och byråkratiska processer, utan i stället kunna fokusera på

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund träffade lokala företagarföreningar i Småland

I samband med förbundets årsmöte och efterföljande styrelsemöte i Toftaholm passade vi på att träffa lokala näringslivsorganisationer. Dessa representerades av Johnny Grauengaard, Värnamo Företagareförening och Göran Göhlin från Gnosjöandan. De ämnen som togs upp var dels hur företagen kan samverka lokalt och i relation till kommunen, dels vilka småföretagsfrågor som är viktigast nationellt. Det hela

Läs mer »

Förbundets samverkansgrupp inom gröna näringar ordnade utfrågning inför EU-valet

Inom Småföretagarnas Riksförbund medlemskrets finns bl. a. småföretag inom jord- och skogsbruk samt animalieproduktion. Inom förbundet finns ett informellt nätverk med representanter för olika organisationer inom dessa områden: o Spannmålsodlarnao Sveriges Frö- och Oljeväxtodlareo Sveriges Grisföretagareo Sveriges Jordägareförbundo Sveriges Mjölkbönder Den 2 maj arrangerade vi en utfrågning av politiker där flertalet medverkande finns på respektive

Läs mer »

Johan tar strid för lantbruket inför EU-valet

Mats intervjuar Johan från Arnoldsgården inför EU-valet om hans förväntningar på politikerna. Johan, lantbrukare, uttrycker frustration över att lantbrukarnas röster ofta ignoreras tills de demonstrerar. Han föreslår införandet av tjänstemannaansvar inom EU för att undvika slöseri med resurser och förbättra ansvarstagandet, vilket skulle gynna både svenskt och europeiskt lantbruk. Johan betonar också behovet av sänkt

Läs mer »

Hanna Wennberg om entreprenörskap och återbruk

Hanna Wennberg visar stolt sitt dotters lekrum, som även fungerar som företaget Piffas filmstudio. Hon är medgrundare till Piffa, ett företag som skapar dekaler för barnmöbler. Idén föddes från behovet av att förnya möbler på ett enkelt sätt. Trots att de känner av det ekonomiska tuffa läget ser de potential i att främja återbruk. Att

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund rasar – fel att avskaffa skyddet för höga sjuklönekostnader

Det är anmärkningsvärt att regeringen inte hörsammat alla kritiska remissinsatser utan nu går vidare med förslag att ersättningen för höga sjuklönekostnader ska upphöra den 1 juli 2024. Det innebär att ett fungerande system bort och höjer företagens kostnader för sjukfrånvaro. När systemet infördes var den administrativa bördan ett avgörande argument. Syftet var att begränsa de

Läs mer »

Nu höjer vi valpulsen

Sten Lindgren berättar hur Småföretagarnas Riksförbund sätter fokus på EU-valet. Vi har samlat in svar från partierna på frågor från småföretagarna. Vår grupp inom gröna näringar ordnade nyligen en webbsänd utfrågning av politiker. Film och produktion i samarbete med En Företagares Vardag

Läs mer »

Vad är partiets inställning till möjligheten att införa ett lärlingssystem i Sverige mer liknande vad som finns i Danmark, Tyskland, Finland m. fl.?

Vänsterpartiet I grunden bra men det får inte leda till att man kringgår den svenska modellen för kollektivavtalsstyrd lönesättningsmodell. CenterpartietI många länder med välfungerande yrkesutbildningar spelar lärlingsutbildning, med sin kombination av anställning och utbildning i yrket, en större roll än i Sverige. Det är något man skulle kunna växla upp även i Sverige. Vi vill att

Läs mer »

Vad är partiets inställning till EU’s uttalade avsikt att besluta om obligatorium för användandet av e-faktura?

Vänsterpartiet Så länge vi inte har en fungerande, utbyggd digital infrastruktur i hela Sverige, avvisar vi förslaget om obligatorium för e-faktura.   CenterpartietVi ser en ökande digitalisering och det kommer att fortsätta påverka hela samhället, samtidigt som tekniska framsteg skapar nya möjligheter. Att krav ställs på e-faktura mellan företag är en tidsfråga men även detta

Läs mer »
Rulla till toppen