Pandemibankomaten

Småföretagarnas Riksförbund riktade kritik redan när systemet med korttidsstöd infördes (med ett annat namn våren 2020). Kritiken gällde att det var krångligt och byråkratiskt, men även att Tillväxtverket skulle hantera detta. Tyvärr visade sig vår kritik vara befogad och i slutet av Uppdrag Gransknings (UG) program kommer en viss del av kritiken med långa handläggningstider för i synnerhet de minsta företagen också fram.

Våren 2020, när pandemin tog fart i Sverige, stannade en hel del verksamheter från en dag till en annan. Inga gäster kom till restauranger och hotell, taxibilarna stod stilla, butikerna var öde o.s.v. I detta skede drabbades i synnerhet de minsta företagen med svag likviditet av en oerhörd stress. Korttidsstödet skulle då kunna utgöra ett stöd genom att minskad arbetstid kunde bekostas av arbetsgivare, anställda och staten tillsammans, men med arbetsgivaren som förskottsbetalare för statens andel. När statens handläggningstider blev långa och ibland då oförklarliga återkallanden av stöden inträffade reagerade många små arbetsgivare med kommentarer som ”hade vi vetat detta så hade vi sagt upp personalen direkt när proppen gick!” För stora industriföretag fungerade det däremot utmärkt.

Uppdrag granskning (UG) gör egentligen en god genomgång av hur en myndighet, Tillväxtverket (TVV), inte riktigt förstått sin roll. UG beskriver TVV:s roll att vara ett stöd för de små och medelstora företagen, men i realiteten missgynnas just de minsta företagen.

Under åren 2020 och -21 har ungefär 100 000 ansökningar om korttidsstöd beviljats till ett totalt belopp av drygt 38 miljarder kronor. Av dessa har 1 200 ärenden (1,2 %) lämnats vidare och 280 miljoner kronor (0,7 %) begärts åter av ungefär 600 företag. Det är ju alltså små belopp från i första hand mindre företag som ”drabbats”. Om det beror på medvetet fusk, myndighet med liten förståelse för små företag eller ofrivilliga fel i ansökan eller redovisning (”avstämning”) är oklart. UG konstaterar dock att endast en hantverkare har fällts i tingsrätten för ett belopp om 69 000 kronor.

UG inleder med att det ”är ett ganska stort fusk med korttidsstöd”, men i avslutning av programmet visar man faktiskt hur TVV:s långsamma och rättsosäkra handläggning drabbat små företag. TVV har gjort en mängd överklaganden av sin tolkning av jämförelsemånad, en tolkning som Förvaltnings­rätten i 85 % av fallen ger företagen rätt i. Om alla små företag som fått kritik av TVV verkligen orkat och haft råd att överklaga så hade säkert ärendena blivit mångfalt fler.

Att ansvarig minister och myndighetsledning anser sig ”oskyldiga” innebär inte att de företag som fått delar av stödet varit skummisar. De allra flesta företagare har gjort så gott de kunnat, men stödet från samhället har varit bristfällig i hur byråkratin ska hanteras.

Författare:

ERIK_SJOLANDER_600_600

Erik Sjölander
– hedersledamot –
Småföretagarnas Riksförbund

Pandemibankomaten

Jakten på de försvunna stödmiljarderna

Jakten på de försvunna stödmiljarderna DETTA ÄR ETT ARBETE MED ATT FÖLJA UPP REGERINGENS UTLOVADE CORONA STÖDPAKET TILL SVERIGES SMÅFÖRETAGARE . SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND VILL I ALLRA MESTA MÅN PÅVERKA REGERINGENS ARBETE FÖR ATT MAN SKA AGERA FÖR LANDETS SMÅFÖRETAGARES AKUTA LÄGE. Det började med Mats Erikssons öppna brev till Stefan Löfven Slutligen, slutligen, slutligen –

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top