Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Plötsligt så fick jag ett svar på mitt öppna brev till Stefan Löfven!

Men svaret var inte ifrån Stefan utan ett standardsvar ifrån  en Tjänsteman på Näringsdepartementet.

Statsministerns dolda budskap genom näringsdepartementet

Den 10 mars skrev Mats Eriksson, Småföretagarnas Riksförbund ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven där han bland annat ville få svar på frågan: Hur ska han säkerställa att direktiv till myndigheter avseende krisstöd, har sin utgångspunkt i att de med största ödmjukhet och förståelse utifrån en småföretagares verklighet hanterar ansökningsförfarande och utbetalning av ersättning i bästa samförstånd, utan krångel?

Det har nu kommit ett svar, men inte från Stefan Löfven som fortsätter ducka i denna viktiga fråga. Brevet mottogs av Regeringskansliets tjänstemän som hänvisade till att de inte var rätt adressat för allmänna brev och åsiktsyttringar ställda till statsministern, men att näringsdepartementet har fått i uppgift att besvara brevet till statsministern, eftersom ”sakfrågan” i huvudsak hanteras där. Att följa Förvaltningslagen kan väl ändå inte räknas som en sakfråga?

Det byråkratiska systemet är ett fantastiskt vindskydd för politiker att hantera besvärliga frågor. Svaret från näringsdepartementets departementssekreterare är förvisso intressant, men helt icke-förpliktigande.

Tack för ert brev till Regeringskansliet.

Det är ett mycket besvärligt läge som Sverige nu befinner sig i på grund av coronaviruset och det är många företag som nu drabbas hårt. Regeringen följer därför utvecklingen mycket noga och vi analyserar, tillsammans med våra myndigheter, hur regeringens åtgärder för att stödja företag kan bli bättre. 

Att följa utvecklingen noga innebär alltså att ta del av alla rop på hjälp och därefter göra en utredning för att kartlägga statistiken kring hur många företag som gått i konkurs eller blivit kraftigt skuldsatta? Kan statistik vara viktigare än verkliga liv? 

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat en rad åtgärder som syftar till att mildra konsekvenserna för jobb och företag, bland annat genom att lyfta av kostnader samt genom lån, korttidsstöd, kreditgarantier och omställningsstöd. Arbetet med att hjälpa företag genom krisen pågår kontinuerligt. Mer information om de åtgärder som regeringen har presenterat finns här: För företagare med anledning av covid-19 – Regeringen.se

Näringsdepartementet anser alltså att det räcker långt att presentera löften om en rad åtgärder utan att säkerställa att de verkställs på det sätt som var syftet med dessa insatser?

 Det är viktigt att de stöd som finns handläggs så snabbt och effektivt som möjligt. Samtidigt har det visat sig finnas risker för brottslighet kopplat till flera av stöden och det måste vi självklart vidta åtgärder mot.

Detta svar är både häpnadsväckande och intressant. Det verkar som att signalerna från Stefan Löfven är att de företag som ansöker om stöd troligtvis är brottslingar och därför ska systemet kollektivt bestraffa de företag som är i akut behov av stöd förorsakat av de restriktioner som regeringen beslutat om. Att så många företagare vittnar om att ha hamnat i en Kafka-liknande process ligger kanske just i det faktum att sittande regering i samverkan med Centerpartiet och Liberalerna antagit diskursen att landets småföretagare är potentiella brottslingar med målet att tömma statskassan. Denna diskurs förstärks genom att kategorisera ”att inte förstå komplicerade regelverk vid ansökningsprocesser” som försök till brott. Listigt ur ett maktperspektiv, förödande för varje enskild företagare som får avslag på sina ansökningar och avstämningar.

För att skynda på handläggningen av korttidsstödet har regeringen tillfört medel så att Tillväxtverket kunnat öka bemanningen under 2020 och i slutet av året arbetade närmare 400 personer med handläggning, kontroll och uppföljning av stödet för korttidspermittering. Tillväxtverket har därtill i början av 2021 inlett rekrytering av ytterligare 100 personer. För att ytterligare minska handläggningstiderna och öka effektiviteten arbetar myndigheten även med att automatisera handläggningens olika delmoment så mycket som möjligt utan att tumma på rättssäkerhet och kontroll.

Svaret på den akuta situationen för företagare är alltså att det anställs ytterligare 100 personer för handläggning. Alla företagare vet att det tar minst sex månader för en anställd att introduceras på ny arbetsplats och bli tillräckligt självgående för att vara effektiv och självständig med sina nya arbetsuppgifter. Det är anmärkningsvärt och kanske kontraproduktivt att satsa mer skattepengar på att anställa fler personer i skattebetald tjänst. Personer som genom att vara nyanställda troligen kommer vara än mer (osäkra?) i att följa regelverken, vilket leder till fler avslag på ansökningar och avstämningar. Fler anställda på Tillväxtverket riskerar därmed att fler småföretagare kommer få negativa besked på sina ansökningar och därmed kväva en sista förhoppning att rädda det som räddas kan. Genom en långsam handläggnings- och utbetalningsprocess tvingas småföretag belåna sitt skattekonto till 3,1 % ränta, så statskassan kan tjäna lite pengar under pandemin restriktioner. Ska ränteintäkterna gå till att avlöna de nya tjänsterna på Tillväxtverket månne?

I nästa vecka kan företag börja skicka in ansökningar om stöd för korttidsarbete för perioden dec – juni och efter påsk väntas de första pengarna betalas ut. Men troligtvis kommer det dröja till sommarmånaderna innan pengar kommer in på kontot till de företagare som lyckats följa Tillväxtverkets regler och ansökningslogik.  

HÄR KAN DU LADDA NER OCH LÄSA HELA BREVET I SIN HELHET SOM PDF

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen