Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Regeringen jagar småföretagare genom kommunala chockavgifter!

Kommunerna sparkar på den som redan ligger efter att den nya tobakslagen trätt i kraft!

Den nya lagen om tobak och liknande produkter började gälla den 1 juli i år. En viktig förändring var att tillståndsplikt för tobaksförsäljning infördes. Den innebär att den som ska sälja tobaksprodukter måste ansöka hos kommunen om ett tillstånd för detta. Detta gäller handlare som i dag säljer tobak och partihandlare som säljer tobaksvaror till detaljhandeln.

Den tidigare lagstiftningen krävde att handlare anmälde tobaksförsäljning. Den nya lagen kräver istället att handlare ansöker om tillstånd.

Den nya tillståndsavgiften för tobak varierar från kommun till kommun beroende på hur många timmars handläggningstid man bedömer att ett ärende tar. Det är samma prövning för tillståndet som vid prövningen om utskänkningstillstånd, dvs en kontroll av näringsidkaren bland annat gentemot skattemyndigheter och polisen.

Vi har pratat med kommuner som gör bedömningen att handläggningstiden ska ta sju timmar och kommuner som bedömer att det tar över 10 timmar. Enligt de uppgifter vi har fått kan det innebära en avgift på tillståndsansökan från 6600 kronor till 10900 kronor.
Till detta kommer därefter en årlig tillsynsavgift, som kan vara runt 2-3700 kronor, och som grundar sig på hur många timmar kommunen behöver lägga på inspektionsbesök.

För de allra minsta butikerna i glesbygden innebär det här naturligtvis att en del måste överväga om man ska fortsätta sälja tobak eftersom tobak är en marginalsvag vara och man kan komma att behöva sälja tobak för upp till 60 000 per år bara för att täcka kostnaden för tillståndet.

Mats Eriksson från Småföretagarnas Riksförbund tar upp frågan direkt och intervjuar Ida Collin från  Norråkers Handel

Regeringen jagar småföretagare genom kommunala chockavgifter!

Sandra Kuoppa som driver Handlarn i Kitkiöjärvi i Norrbotten är en av de som är ordentligt upprörd över de kostnader det innebär.

-För det första får man ingen information om att detta tillstånd kostar eller vad detta tillstånd kommer att kosta. Att det dessutom är ett tillstånd så kräver det givetvis tillsyn av kommun/ansvarig myndighet att kontrollera denna – mot vilken kostnad?”

Se Ida Collin Norråkers Handel
Ett Vlogg-samarbete med En Företagares Vardag

Det här är bara en del i de olika lagar som påverkar möjligheten för små handlare i lands- och glesbygd att överleva. En lag som bara innebär kostnader utan att ge ökade intäkter. Förutom att lagen också inneburit ett ökat ansvar på butikerna som har ansvaret att se till att folk inte röker utanför deras entréer och på uteserveringarna så blir det också mycket dyrare att sälja tobak. Syftet med lagen, att minska svartförsäljning och smuggling av tobaksvaror är bra, men få har tänkt på de konsekvenser som det får för den lilla butiken där varje dag är en kamp för att överleva. Man sparkar hårt på den som redan ligger ned!
– För det andra så har man i glesbygden inget val. Jag måste ha allt i min butik, för annars åker kunderna vidare till nästa butik där de kanske handlar resterande varor. Återigen blir man väl medveten om att man som den sista utposten får bära den tyngsta bördan, säger hon.

Denna nyhet är bevakad och författad av:

Mats Eriksson
Småföretagarnas Riksförbund

Bogge Bolstad
Glesbygdskonsult

Prenumerera gärna på Småföretagarnas Vlogg med att fylla i dina uppgifter nedan. Eller lämna gärna oss med ett meddelande om du vill få din småföretagshistoria och företagsvardag berättad.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen