Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Regeringsunderlaget vill minska regelkrånglet

I början av september presenterade regeringsunderlaget en plan för minskat regelkrångel. ”Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska avsevärt för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter och skapa fler jobb”. I detta ingår bland annat inrättandet av ett Förenklingsråd vid sidan av redan beslutade Implementeringsrådet. Råden ska ta fram rekommendationer och förslag i syfte att stärka företagens konkurrenskraft genom att begränsa deras regelbörda och administrativa kostnader.

Småföretagarnas Riksförbund är medlem i Näringslivets Regelnämnd, NNR och vi har aktivt medverkat i framtagandet av en lista över näringslivets mest prioriterade regelförbättringsförslag. För att hjälpa regeringen att prioritera har NNR med medlemmarna tagit fram och sammanställt 19 regelförbättringsförslag som man anser att regeringen och förenklingsrådet i ett första steg bör fokusera på. Förslagen återfinns inom områdena skatt, miljö och god myndighetsutövning. Förslagen skulle, om de genomfördes, underlätta för många företag i de flesta branscher och därmed få en stor sammantagen effekt för näringslivet.

Med tanke på de förarbeten som gjorts finns det goda förutsättningar att snabbt åstadkomma märkbara resultat – i form av tidsbesparing, kostnadssänkningar, ökad investeringsbenägenhet och minskad osäkerhet för företagen. Förbundet representeras i NNR av Sten Lindgren och Caroline Szyber.

Sten Lindgren, Förbundssekreterare, Småföretagarnas Riksförbund

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen