• Remissvar: Anpassning av investeraravdraget på grund av regler av EU:s regler om statligt stöd

Remissvar: Anpassning av investeraravdraget på grund av regler av EU:s regler om statligt stöd

 

 

 

Denna remiss besvarades 20/1 – 2020

Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av regler av EU:s
regler om statligt stöd

Stå starkare tillsammans

Bli medlem