Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Rundabordssamtal på Klimat- och näringslivsdepartementet

Energi- och näringsminister Ebba Busch har under året initierat några rundabordssamtal för att bättre förstå förutsättningarna för kvinnor som driver solo- och mikroföretag. Undertecknad deltog på ett av dessa, den 11 oktober som en av cirka 20 kvinnor från olika delar av landet.

I inbjudan stod: Sverige är på många sätt ett jämställt land, men vi har fortfarande alltför få kvinnor i näringslivet. Män äger mer kapital än kvinnor, investerar mer och driver fler företag. Vi hade två frågor att tänka till om:
– Vilka utmaningar har du upplevt som småföretagare, vad är dina medskick?
– Finns det några särskilda utmaningar för kvinnor jämfört med män?

Jag verkar själv i friskvårdsbranschen, och hjälper människor till bättre hälsa genom att driva ett större behandlingscenter, HälsoPorten på Odenplan i Stockholm. Vi har kropps- och samtalsterapeuter, och kan erbjuda en kvalitetssäkrad 15 månader lång yrkesutbildning till kinesiolog via Sabine Rosén Utbildningar. Mina egna erfarenheter och utmaningar från mina över 30 år som egenföretagare sammanfattas kort nedan. Det som kändes viktigt inför detta samtal, var att också passa på att representera inte bara mig själv utan att också inför mötet lyssna in vad Småföretagarnas Riksförbund tyckte var viktigt att föra fram, liksom vad min egen branschorganisation, Kroppsterapeuterna just nu har på agendan. Jag är imponerad av hur mycket engagemang som finns i de här båda organisationerna!

Sabine Rosén


Kort reflektion från Sabine Rosén som har drivit egen verksamhet på heltid sedan 1991

Vilka utmaningar jag har upplevt som småföretagare, och mina medskick.
Friskvårdstjänst kräver mitt mod att ansvara för fasta kostnader för lokaler och personal:

Till skillnad från många tjänsteföretag, så behöver jag som erbjuder komplement eller alternativ till sjukvård lokaler med utrustning på plats vilket kräver ett risktagande som sträcker sig 3 år framåt i tid. För att klara av logistik och administration samtidigt som leverans av tjänster, så behövs anställd personal där intäkter från EN person – den som genomför b2c tjänster – ska avlöna TVÅ eller FLER personer.

Medskick: En lägre arbetsgivaravgift för de första 1–3 anställda i ett aktiebolag skulle underlätta snabbare bärighet av verksamheten samt expansion. För de som driver verksamheten i enskild firma så skulle inkomstgränsen för nedsättning av egenavgifter höjas.

Samarbete med myndighet ökar ekonomisk risk:
Att ta hela arbetsgivaransvaret för en person som behöver samhällets hjälp att återinföras i näringslivet har varit mycket svårt. Exempel: Förra året fick jag låta bli att ta ut egen lön eftersom mitt företag i stället under hela året behövde ta ett 100% löneansvar för person som kommit till mig via Arbetsförmedlingen. Jag missade ETT datum där jag skulle lämnat en uppgift till AF (jag behövde hantera privat situation med anhörig som fått stroke) och ingen mänsklig hänsyn togs av myndigheten när jag några dagar efter utsatt datum kompletterade det jag missat, utan i stället återtogs ett beviljat lönebidrag.

Medskick: Underlätta för både människor som behöver (åter)komma ut i arbetslivet och företagare som har modet att ta emot dessa, genom att Arbetsförmedlingen eller annan myndighet bär arbetsgivaransvar.

Några särskilda utmaningar för kvinnor jämfört med män.
Den personliga risken när kvinnor kopplar sitt personnummer till verksamheten och b2c fokus.

Kvinnor som driver företag och erbjuder tjänster som genererar hälsa till människor, har utmaningar både gällande bolagsform och begränsningar i betalningsförmåga hos slutkund. I Sverige har vi cirka 16 000 enskilda näringsidkare i friskvårdsbrsanchen (ref Skatteverket, SNI kod: 96021,96022,96040) och ca 80% av medlemmar i branschorganisation (ref Kroppsterapeuterna) är kvinnor – kvinnor som varje dag avlastar vården genom att vara ett direkt alternativ till vård, eller som förebyggande insats.

I friskvårdsbranchen (fler kvinnor) så är slutkunden oa en privat person som bokar en tjänst/llfälle. Är man i stället företagare i tex byggbranschen (fler män), så är trolig slutkund e företag som anlitar underleverantörer. Generellt så har de som jobbar i manliga branscher därigenom större ekonomisk trygghet OCH de har förmånen att samhället skapar förutsättning till ökad efterfrågan på deras tjänster, genom ROT avdrag.

Medskick 1: Låt Tillväxtverket eller Bolagsverket utbilda kring hur man praktiskt ombildar från enskild firma till andra bolagsformer med juridiskt organisaonsnummer. Medskick 2: Inkludera hälsofrämjande tjänster i RUTavdrag för e friskare Sverige och för e friskare kvinnligt företagande. Sabine Rosén har drivit företag sedan 1991. Under hösten 2023 inkluderas 4 verksamheter, samtliga i friskvårdsbranschen.

• Hälsocenter vid Odenplan/Stockholm med e 20 tal kropps-och samtalsterapeuter: www.halsoporten.se
• Yrkesutbildning till kinesiolog/kroppsterapeut: www.sabineeducaons.se
• Behandlingar & event: www.sabinerosen.se
• Näringsförsäljning via webshop: www.totalvital.se

Sabine Rosén

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen