Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Så riskerar småföretagare drabbas av Coronaviruset

Så riskerar småföretagare drabbas av Coronaviruset

För oss Småföretagare är de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet svåra att överblicka.

[VIA VÅRT PRESSRUM OCH PRESSRELASE VIA MYNEWSDESK]

Risken har ökat för ökande konkurser och en tuffare lågkonjunktur. Information sprids sekundsnabbt runt klotet och det globala näringslivet är mera sammanflätat än någonsin tidigare. Både handelsled och tillverkningsled lever enligt principen för Just in Time, vilket innebär snabb synkronisering av verksamheten med efterfrågan i alla led. Inom tillverkningsindustrin synkroniseras materialflöden med sammansättningsfabrikernas flexibla tillverkningsprogram.

Inom handeln innebär det att butikernas varor löpande anpassas till och fylls på i takt med efterfrågan. Den fulla vidden av virusutbrottet går inte att bedöma i mars 2020 men i grova drag handlar det om:

  • En del fabriker och handelskedjor stänger ned och all verksamhet inom sådana företag upphör tillfälligt, så har skett i Kina ock så sker även i särskilt drabbade regioner som Sydkorea och norra Italien.
  • Det innebär att efterfrågan på inleveranser till dessa verksamheter minskar och även konsumtionen påverkas, folk håller sig hemma
  • De stängda fabrikerna stör också fabriker som är igång, t ex via materialflöden från kinesiska underleverantörer till Europa. Dessa störningar fortplantas på olika sätt via primär-, sekundärleverantörer, osv. Den samlade effekten i slutledet av dessa störningar blir betydligt större än summan av varje enskild störning.

I mars är läget inom näringslivet i Sverige att påverkan varit begränsad. Givetvis finns det undantag t ex i form av att nyckelpersonal i ett litet företag råkat åka till norra Italien. En förklaring till den begränsade påverkan på bilden i stort är att de fysiska flödena inte är lika snabba som informationsflödena, det finns en eftersläpning. Ledtiden för leveranser sjövägen från kinesiska leverantörer till kunder i Sverige är cirka 2,5 månad, inkl. lokala transporter och tullprocedurer. Det innebär att störningar i Kina som uppstått i början av februari når Sverige i mitten av april.

Den globala spridningen av viruset går inte att överblicka i mitten av mars 2020. En del information tyder på att man i Kina kan vara på väg mot något som liknar ett normaltillstånd igen inom ett halvår. Om man får bukt med spridningen i andra särskilt utsatta områden så kan även där ett normaltillstånd sannolikt nås på lite längre sikt.

På vägen har dock troligen följande skett:

  • Efterfrågan på produkter och tjänster sjunker
  • Delar av näringslivet får lönsamhetsmässigt svårt att klara de lägre volymerna, transportsektorn kan vara ett exempel, särskilt den storskaliga containertrafiken. Även många småföretag riskerar att drabbas.
  • Stora industriföretag och handelskedjor drabbas av kraftigt ökande logistikkostnader
  • Börsfallen minskar tillgången på riskkapital och försvårar finansiering

Bilden ovan får väl ses som ”best case scenario” men man bör nog vara inställd på scenarios som är mindre gynnsamma. En vidare spridning kan inte uteslutas och då får man räkna med betydligt större störningar och en kraftigare nedgång i ekonomin.

Vi måste också förbereda oss för en situation där det för många småföretag handlar om kortsiktig överlevnad om marknaden plötsligt viker. Statsmakter och storföretag har redan diskuterat detta och det planeras för ”korttidsarbete” som går ut på att arbetskraften blir kvar, jobbar mindre, kanske utbildas. Allt ska bekostas genom insatser från arbetsgivare, anställda och staten. Basen för detta är en utredning från 2019, där olika förslag ges till uppdatering av lagen om korttidsarbete från 2013. Även småföretag har möjlighet att utnyttja denna möjlighet, även då kollektivavtal saknas. I det senare fallet finns kompletterade regler för införande av korttidsarbete.


Småföretagarnas Riksförbund kommer hålla medlemsföretagen informerade och bistå med råd om och när korttidsarbete blir aktuellt. Som senast plockades denna pressrelease upp i media via Aftonbladet, 2020.03.06 följ länk här.


Småföretagarnas Riksförbund följer utvecklingen noga och konstaterar att vid kriser som denna finns det ännu tydligare signaler som visar på förändringsbehov vad gäller enkla regelverk, slopat sjuklöneansvar och en skattereform som ger småföretagare ekonomiskt utrymme att hantera kraftiga inbromsningar i det ekonomiska systemet.

Sten Lindgren
​Styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund 

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen