• Sänkt arbetsgivaravgift för unga kommer att skapa fler jobb i handeln

Sänkt arbetsgivaravgift för unga kommer att skapa fler jobb i handeln

Arbetsgivaravgiften för unga,  sänks tillfälligt fram till 2023

Enligt Svensk Handel fick var fjärde person som idag har ett jobb sitt första jobb i handeln. Svensk Handel ställer sig därför positiva till beslutet om sänkta arbetsgivaravgifter för unga.

– Men arbetskraftskostnaderna inom den svenska handeln behöver sänkas rent generellt. Det höga kostnadsläget hotar företagandet och riskerar att driva jobb ur ur landet, enligt Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem