• Sänkta arbetsgivaravgifter för unga – en effektiv reform

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga – en effektiv reform

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga – en effektiv reform

I höstbudgeten lanserade regeringen att man tillfälligt ska sänka arbetsgivaravgifterna för unga. Förslaget har mött motstånd men Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi på Handelns forskningsinstitut, menar att sänkta arbetsgivaravgifter för unga är en effektiv reform för att skapa nya arbetstillfällen och alltså är tvärtemot vad som hävdats i debatten.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem