SÄTT STOPP NU!

Bluffakturorna väller in hos våra medlemmar som har fått nog och räknar med att politikerna ska göra något

Småföretagarnas Riksförbundhar under en längre tid bevakat utvecklingen av de s.k. bluffakturorna på marknaden. Vi har skrivit flera artiklar med råd om hur man ska förfara om man får en sådan. Dessa råd finns på förbundets hemsida och i ett flertal artiklar som publicerats i media.

Först vill vi med stor tydlighet betona att vi värnar om all seriös företagsamhet men inte sådan som bedrivs av mer eller mindre kriminella element. Dessa förstör för alla och på sikt kan väl i detta fall hela telemarketing-branschen vara i fara eftersom företagarna snart inte vågar svara i telefon. Genom Förbundets rådgivningspanel vet vi också att alltfler av våra medlemmar drabbas av detta gissel.

Vår uppfattning delas av flera organisationer som nu enhälligt ställer krav på politisk handling mot bluffande företag. Från regeringens håll har det antytts att det är polisens sak att hantera bluffakturorna. SFR delar inte denna uppfattning eftersom den hårt arbetsbelastade polisen inte har resurser att hantera även bluffakturorna och att de flesta anmälningarna endast resulterar i att utredningen läggs ned i brist på bevis. Man kan i detta sammanhang konstatera att de ansvariga ministrarnas syn på detta i så fall är mycket långt från den verklighet som svenska företagare lever i.

Regeringen har förklarat sig öppen att diskutera ytterligare åtgärder mot bluffakturor men anser att de förslag som hittills lyfts fram kan innebära en inskränkning avtalsfriheten. Att kronofogdemyndigheterna och kreditupplysnings-företagen på begäran skulle kunna rensa bort felaktiga anmälningar är enligt SFR långt ifrån tillräckligt och skapar endast nya byråkratiska problem. 

Låt vara att blufföretagen inte har en chans i domstol eftersom de saknar bevis för sina krav men det är illa nog att företagarna får lägga massor med tid, kraft och pengar på att bestrida och skicka tillbaka fakturor och inkassokrav. Bara hotet om inkasso och kronofogden skrämmer dessutom upp många att betala. Man vill inte för sitt liv få en betalningsanmärkning. En sådan kan ta mycket långt tid att tvätta bort och kan störa all kreditupptagning i många år. Företagare som vågar ta fajten mot blufföretagen ska inte heller behöva riskera att få sin kreditvärdighet ifrågasatt.

SFR har gett sitt stöd till en motion i riksdagen som går ut på följande. Man bör göra en ändring i kreditupplysningslagen så att näringsidkare får samma regler som privatpersoner. Idag är det så att en företagare får en betalningsanmärkning redan vid ansökan om betalningsföreläggande, vilket en privatperson slipper. Företagaren får alltså en anmärkning oavsett om kravet är rätt eller fel jämfört med privatpersonen som får en anmärkning först vid utslag. Det vill säga efter det att saken prövats juridiskt.

 Det borde dessutom, vid telefonförsäljning, införas en ångervecka för företagare på samma villkor som för privatpersoner.

 SFR har uppfattat det så att tålamodet bland småföretagarna nu är slut och att det därför ställs krav på politikerna att man samlar ihop sig och gör någonting. Det kan väl inte vara något allvarligt ingrepp i avtalsfriheten eller i näringslivets regelsystem att sätta stopp för denna växande kriminalitet. Bluffakturorna har dessutom förekommit under mycket lång tid. Det har i olika omgångar kommit flera olika förslag till åtgärder från näringslivet. Man borde därför för länge sedan satt sig ned och lagstiftat bort problemet.

Vi förväntar oss nu ett omgående besked från regeringen om vad som kommer att göras och framförallt när.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top