Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Sjuklön och sjuklöneansvar

I ett modernt och omhändertagande samhälle är det fullständigt självklart att alla som, trots vilja och ansträngning, inte kan försörja sig själva ska få hjälp med detta.

Är man till exempel sjuk ska man ha sjukersättning.
Den stora frågan är: Vem som ska betala, är det staten, arbetsgivaren eller båda tillsammans?

Dagens system tvingar arbetsgivaren, oavsett orsak till arbetsoförmåga, att stå för kostnaderna i 14 dagar. Därefter träder staten in. Detta är synnerligen hämmande för, framför allt, småföretagarnas vilja att expandera sina verksamheter och anställa mer folk. Enligt flera, av varandra, oberoende undersökningar är detta förhållande ett av de största hindren för eventuella nyanställningar. Småföretagare vill inte hamna i en situation, där återkommande sjukskrivningar bland de anställda äventyrar företagets existens.

Skulle sjuklöneansvaret för småföretagarna tas bort, blir riskerna vid nyanställningar oerhört mycket lägre. Tilläggas kan att detta ansvar inte enbart omfattar sjukdom utan även andra förhållanden som leder till sjukskrivning, såsom en anställds sjukskrivning efter en skönhetsoperation.

Fyra av fem nya jobb skapas av småföretagen så viljan och förmågan finns, men riskerna är i dag för stora. Alla är eniga om att det är landets småföretagare som är motorn i svensk ekonomi men den politiska viljan att förbättra företagsklimatet för dessa har hittills varit liten. Småföretagarnas Riksförbund har under lång tid lyft behovet av slopat sjuklöneansvar för små företag. Idag är det många småföretagare som får stå för sjuklönekostnaden när en anställd varit ute på krogen.

Detta är en viktig fråga för landets företagare och var särskilt tydlig under coronapandemin då även politiken lyfte fram företagarfrågor som exempelvis minskade sjuklönekostnader. Tyvärr är frågan ännu inte löst på ett vettigt och praktiskt sätt för landets småföretagare. Det är dags att föra upp småföretagarnas förhållanden högt upp på den politiska agendan och därmed bryta den negativa attityd som finns bland dessa till att nyanställa. Låt detta bli ett första steg mot en uttalad företagarlinje i svensk arbetsmarknadspolitik.

Denna artikel är sedan tidigare publicerad som annonsbilaga i Expressen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen