Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagare gör din stad

Skänk en tanke till alla de företagare som med kreativitet och engagemang ger oss en levande stad. Det kan vara exempelvis författare, artister, bilmekaniker, krögare, glasskioskägare, trädgårdsanläggare eller poolbyggare. Överallt finns de hjältar som jobbar stenhårt under året för att ge oss förutsättningar att njuta av ljuset och värmen – livet – allt som ger den levande staden.

Det har varit tuffa år för landets småföretagare, först med pandemin och nu lågkonjunktur med ökade priser på livsmedel, drivmedel och el. Småföretagarnas Riksförbund anser att det är viktigt att poängtera att företagares drivkrafter inte handlar om att få stöd, utan företagande handlar om att få utlopp för sin kreativitet, att få styra över sitt eget arbete och att kunna sätta sin egen prägel på verksamheten. Det är därför inte så konstigt att landets företagare passar på att ställa om sin verksamhet till de nya förutsättningar som gäller. Överallt i Sverige finns en vilja av stål att inte vika ner sig för virus, för ökande kostnader och politikens bristande tillit till de entreprenörer som har jobbet som livsstil.

Sverige fullkomligt flödar av kreativa företagare som håller igång vår vardag genom kreativitet och genom att ha ett starkt engagemang för att hålla god service i våra städer, i förorten och på landsbygden. Dessa företagare gör att människor klarar vardagen; de har affärer, kaféer, och erbjuder service och tillgänglighet, som annars inte funnits, de är dessutom ofta arbetsgivare som skapar jobb.

Samhället ska uppmuntra entreprenörer och underlätta processen att starta ett företag. Detta är särskilt viktigt för att bibehålla liv och rörelse i förorter och på landsbygden. En levande boendemiljö är grunden för ett blomstrande och växande samhälle.

Företag ger samhällsservice och jobb. Småföretag spelar en stor för den hållbara utvecklingen i Sverige. Ett exempel kan vara att ett företag i den egna kommunen växer och erbjuder arbetsmöjligheter till ungdomar som annars skulle ha saknat arbete. Företagandet spelar en avgörande roll för skapandet av arbetstillfällen, vilket i sin tur är en förutsättning för en arbetsmarknad där människor kan finna goda möjligheter till egenförsörjning.

Oavsett företagsform är landets småföretagare personer som har förmågan att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling. Det är denna kreativitet som behöver uppmuntras och uppskattas. Därför uppmanar vi alla att prata och handla med sina lokala företagare, visa dem uppskattning och stärka dem i sin kamp för att förändra och utveckla. Utan Sveriges småföretagare kommer det att bli betydligt tuffare att vända utvecklingen.

Vi behöver göra allt för att stödja och underlätta för alla dessa mångfacetterade företagare som med sin närvaro också skapar en trygghet i samhället och skapar mötesplatser för alla oss som lever där.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen