• Småföretagare manifesterar – myndigheterna måste ändra sin attityd till oss

Småföretagare manifesterar – myndigheterna måste ändra sin attityd till oss

Inom politiken skulle det behövas mer småföretagaranda 

Småföretagarnas Riksförbund har nyligen publicerat rapporten ”De företagsamma – Sveriges 350 000 jobbskapare” som tydligt visar att ett aktivt företagande är nyckeln till jobbskapande i allmänhet och bland gruppen utrikesfödda i synnerhet. 

”Inom politiken skulle det behövas mer småföretagaranda för att hitta nya och mer effektiva vägar till framgång”

 

Läs Småföretagarnas Riksförbunds upprop till myndigheterna som bilaga i Dagens Industri

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Stå starkare tillsammans

Bli medlem