Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagares framtida pensioner är en viktig fråga

Målet för vårt förbunds arbete är att det ska vara tryggt, enkelt och lönsamt att driva småföretag i Sverige. Sett över en småföretagares livstid så är frågan om pension en viktig del av hur trygg man kan känna sig inför den tid då man inte längre driver sitt företag.

Under såväl pandemin som under lågkonjunkturer har många företagare räddat sin verksamhet genom att jobba mer och minska sin lön dramatiskt. Tyvärr får detta ofta allvarliga konsekvenser för dessa företagares möjlighet till en rimlig pension. Egenföretagare är en riskgrupp för låg pension eftersom man ofta saknar motsvarighet till anställdas automatiska tjänstepensionsinbetalningar samtidigt som många inte pensionssparar på annat sätt. Därutöver är det svårt för många företagare att få en rimlig överblick kring vad som är det bästa alternativet beträffande tjänstepensionssparande.

Den allmänna pensionen från staten sjunker som andel av slutlönen för de flesta svenskar. För anställda som arbetar heltid och har en bra tjänstepension är utmaningen inte så stor, men för dem som inte har denna trygghet blir det allt viktigare att spara till sin pension. Detta gäller inte minst småföretagare.

Den tidigare forskningen om småföretagare och pension är relativt knapphändig och har mest ställt frågan om företagarna sparar och hur lite de sparar. Det är mer sällan som man till egenföretagarna ställer frågan: varför sparar ni som ni gör och varför sparar ni inte mer?

Småföretagarnas Riksförbund tog för en tid sedan fram en rapport för att kartlägga några av dessa frågor och för att inspirera företagare att aktivt börja planera för sitt pensionssparande och sin framtida pension, oavsett vilken typ av företag man driver nu eller i framtiden. Förståelse är en förutsättning för förändring och vi hoppas att denna rapport ska öka medvetenheten om småföretagares val eller icke-val kring pensionsfrågan. Rapporten ligger nu till grund för vårt näringspolitiska påverkansarbete för att förbättra och förenkla de sociala villkoren för Sveriges hårdast arbetande grupp – småföretagarna.

För Småföretagarnas Riksförbund är det uppenbart att det är svårt för många småföretagare att navigera bland de olika sparmöjligheter och sparprodukter som erbjuds. Kunskapsbrist och misstro mot pensionssystemet i kombination med ointresse och svag ekonomi leder därför ofta till att företagaren tvingas välja mellan ett rimligt pensionssparande och ett fungerande vardagsliv.

Småföretagarnas Riksförbund företräder idag mer än 30 000 småföretag, i alla branscher och i alla delar av landet. Våra medlemmar och landets alla övriga mikro- och småföretagare utgör 99,4 procent av det svenska näringslivets företag. Vi är helt enkelt landets finansiella och sociala ryggrad. Sveriges småföretagare sysselsätter idag närmare 1,3 miljoner anställda och är dessutom den sektor som skapar fyra av fem nya jobb.

Trots detta har småföretagen alldeles för lite utrymme i den politiska debatten och det görs väldigt lite av regering, riksdag och myndigheter för att förenkla vår vardag. Ibland känns det som att det offentliga stoppar huvudet i sanden och hoppas på det bästa. En sådan strutsmentalitet gynnar inte landets småföretagare och är verkli­gen ingen strategi att rekommendera för denna grupps tjänstepensionssparande.

Småföretagares framtida pensioner är en viktig fråga

Denna artikel är sedan tidigare publicerad som annonsbilaga i Expressen.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen