Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagarna efterlyser konkreta hjälpinsatser nu!

Småföretagarna efterlyser konkreta hjälpinsatser nu!
Erik Sjölander och Sten Lindgren Småföretagarnas Riksförbund kräver att regeringen agerar de närmaste dagarna

Vi ser allt flera som förstår att det krävs något helt annat än vad vi sett hittills för att undvika en annalkande katastrofal nedgång bland småföretagen. Processen försvåras av att det fortfarande uppstår en ordentlig kulturkrock då politiker/myndigheter och näringsliv, inte minst näringslivets undervegetation, ska komma överens om gemensam problemlösning.

Vi företagare får ta mycket större ansvar med mindre skydd än andra i samhället är i vanliga fall illa, men i dessa Corona-tider visar det tydligt hur olika de negativa konsekvenserna fördelas. Även om viljan är god med måndagens krispaket så är tyvärr detta också ett exempel på oförmågan bland aktörerna bakom paketet att sätta sig in i de drabbades situation. Några exempel som allvarligt begränsar nyttan av paketet för landets småföretagare:

Att besluta att ta bort krav på sjukintyg, vilket enligt Försäkringskassan inträder idag, följdes inte upp med vem som betalar. Enligt regeringen och Försäkringskassan är det fortfarande arbetsgivaren som ska betala sjuklön för dagarna 2-14 av sjukskrivning, eventuellt står samhället via Försäkringskassan för karensdagen. Regeringen borde låta samhället gemensamt ta sjuklöneansvaret från dag 1 efter sitt beslut om att slippa sjuklöneansvar för att inte skjuta kostnaden på alla små arbetsgivare,

Korttidspermittering var ett gott försök, men inte lika gott som i våra grannländer Norge och Danmark. Problem uppstod också när det gäller hur dessa regler ska gälla och att ansökningar ska kunna skickas in först om 3 veckor trots att beslutet gäller från i måndags. Inte heller finns det några löften om hur och när ”statens” pengar ska kunna betalas ut till dem som använt korttidspermittering. Osäkerheten och otydligheten mildrar på inget vis den stora oro som så många småföretagare känner.

Regeringen med sina stödpartier har dessutom i dessa orostider helt glömt den stora gruppen enmans- och fåmansföretagare. För oss finns inga förslag eller lättnader (annat än den gillrade fällan med att begära uppskov för skatteinbetalningar, med en ockerränta från staten). För ensamföretagaren eller familjemedlemmar i det lilla företaget finns inga skydd eller ens försök till frälsarkrans. Denna grupp består av minst en halv miljon människor, som blir fullständigt marginaliserade och utelämnade. Regeringens förslag om korttidspermitteringar borde gälla även familjemedlemmar i små företag. För enmansföretagare borde man snabbt kunna beviljas a-kassa utan att lägga ner företaget eftersom det är regeringsbeslut som stängt marknaden. Förbjuder man föreställningar och folksamlingar blir den frilansande sångaren ensam på scenen. Eventuella behov av kontroller för företagare som får a-kassa från dag 1 får man lösa senare.

Förutom att rätta till ovan nämnda brister behövs åtgärder som:

Alla företag som vill får anmäla sitt företag vilande (en ny beteckning hos Bolagsverket) tills vidare och därmed få rätt till A-kassa genast. När krisen är över upplöses den vilande-perioden och vi har kvar de minsta företagen, kulturarbetare och knallar m.fl. så att Sverige kan leva vidare efter krisen.

Lämna lånegarantier. Det är så många småföretag som drabbats minst lika hårt som SAS och behöver ett tydligt likviditetstillskott.

Görs inget under de närmaste dagarna tappar Sverige mycket av småföretagandet, Corona leder till koma. De entreprenörer som blir kvar hamnar på EU:s art- och habitatslista som nästan utrotad grupp i Sverige.

 

Erik Sjölander, Småföretagarnas Riksförbund

Sten Lindgren, Småföretagarnas Riksförbund

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen