Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagarnas akuta räddningspaket

Småföretagarnas akuta räddningspaket

Småföretagarnas Riksförbunds förslag till akuta krisåtgärder

Småföretagarnas Riksförbund kan konstatera att de insatser som Regeringen vidtagit för att rädda företag inte är tillgängliga för 96 procent av landets företag, småföretagarna. På vår krisinformationssida Bikupan har vi fått in många exempel på detta. För att rädda alla de mikroföretag som på mycket kort tid tappat i stort sett hela sin orderingång krävs snabba åtgärder för att Sveriges ryggrad inte ska försättas i konkurs.

Därför föreslår Småföretagarnas Riksförbund följande åtgärder

Ge småföretagare möjlighet att vilandeförklara sitt bolag för att kunna få A-kassa

Småföretagarnas riksförbund föreslår att alla företag som vill får anmäla sitt företag vilande (en ny beteckning hos Bolagsverket) tills vidare och därmed få rätt till A-kassa genast. A-kassa blir på detta vis en överlevnads- och tilltrosåtgärd, som tillfälligt möjliggör att kunna handla mat av sin lokala handlare och betala sin hyra. När krisen är över upplöses den vilande-perioden och vi har kvar de minsta företagen, kulturarbetare och knallar m.fl. så att Sverige kan leva vidare efter krisen.

Korttidspermitteringar ska kunna träda i kraft omgående

För alla småföretag med anställda gäller det att systemet med korttidspermitteringar träder i kraft snabbt, d.v.s. att pengar börjar betalas ut redan denna vecka för de som anmält korttidspermitteringar. Det går inte att vänta för att genomföra all byråkrati nu, för då har företagen gått i konkurs innan ansökan granskats och pengar betalats ut. Eventuella felutbetalningar får granskas i efterhand.

Ingen ränta eller avgift för uppskjutande av inbetalningar

Ingen ränta eller avgift för de som vill skjuta upp inbetalningar av arbetsgivaravgift, preliminär f-skatt och moms. (Staten skulle tom kunna efterskänka en månads inbetalningar av dessa avgifter upp till 200 000 kr per företag.)

Inför system för anmälan av uppskovsmöjligheten

Inför ett system där företag får anmäla att man vill använda uppskovsmöjligheten för 3 månader och hantera därefter byråkratin fortlöpande. Det blir orimligt att Skatteverkets handläggningstider begränsar Sveriges småföretagare, i synnerhet under den exceptionella period som vi befinner oss i.

Lämna lånegarantier

Använd Riksbankens löften om likvider till banksystemet på samma vis som stödet till SAS. Lämna lånegarantier till alla Sveriges småföretag på samma vis som till SAS. Det är så många småföretag som drabbats minst lika hårt som SAS och behöver ett tydligt likviditetstillskott. 

och för enskilda firmor.

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen