Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagarnas Riksförbund expert i statlig utredning

Fotograf: Peter Knutson (www.peterknutson.se)

Regeringen tillsatte i slutet av förra året en ny utredning för att motverka att aktie­bolag och andra före­tag används för att begå brott och oegentlig­heter.

I uppdraget ingår bland annat att

  • redovisa de för- och nack­delar som finns med nuvarande undantag från revisions­plikten för små aktie­bolag respek­tive en åter­införd revisions­plikt för sådana bolag, samt föreslå de författ­nings­ändringar som skulle krävas vid ett eventuellt åter­införande,
  • utreda om Bolags­verkets kontrol­lerande roll kan stärkas i ett brotts­före­byggande syfte,
  • överväga hur en skyldighet att ge in digitala års­redo­visningar bör utformas och om tids­fristen för att ge in års­redovis­ningar bör kortas,
  • analysera för- och nack­delar med reglerna om tvångs­likvidation vid kapital­brist i aktie­bolag, och
  • bedöma om bolags­kap­ningar bör krimi­naliseras.

Småföretagarnas Riksförbund ingår i den expertgrupp som är knuten till utredningen genom Caroline Szyber, vice ordförande i Småföretagarnas Riksförbund och jurist. I förra veckan hade utredningen sitt första möte.

Det är alltid viktigt att brottslighet stävjas och flera delar av det som utredning ska titta på är viktiga för precis det. Däremot är det självklart problematiskt om det indirekt innebär en ökad regelbörda för småföretagare, vilket exempelvis en återinförd revisionsplikt utan tvekan skulle vara. Det är positivt att utredningen har en bred expertgrupp och från Småföretagarnas riksförbund kommer vi att tydligt lyfta såväl de för- som nackdelar som vi ser, säger Caroline Szyber, vice ordförande Småföretagarnas Riksförbund.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen