Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagarnas Riksförbund har förbättrat överlevnaden för många företag under 2020

Småföretagarnas Riksförbund har förbättrat överlevnaden för många företag under 2020

När förändringens vindar blåser bygger en del vindskydd, men Småföretagarnas Riksförbund bygger väderkvarnar. Pandemiåret 2020 har i sanning skapat förändring på många olika plan. Att regeringen använt sig av förbundets viktigaste reformförslag som kraftfulla åtgärder för att stärka företagens möjlighet att överleva krisen, är ett tydligt tecken på att vi gör skillnad.

Förbundet vill göra det enkelt att vara företagare och har under året skrivit remissvar till över tjugotalet promemorior och statliga utredningar. I samtliga svar har förbundet tagit tydlig ställning för att förenkla regelverken och påminna om vikten av att tänka småskaligt först.

Sänkta arbetsgivaravgifter visade sig vara den mest nyttjade och uppskattade åtgärden. Slopat sjuklöneansvar skapade möjlighet att hindra smittspridning vid sjukdom. Minskat regelkrångel och rätt attityd gentemot småföretagare har varit en tydlig ambition men den har tyvärr inte kunnat efterlevas i realiteten.

Det ska vara tryggt att driva företag i Sverige
Förbundet vill göra det tryggt att driva företag i Sverige och har varit engagerade i frågan om att modernisera arbetsrätten, vilket är en viktig reform för att trygga villkoren mellan arbetsgivare och arbetstagare. Småföretagarnas Riksförbund har under året deltagit med sin expertis i några statliga utredningar om företagares trygghetssystem vilket lett till att den märkliga regeln om åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen, nu föreslås tas bort. Under tiden som vi påverkar politiken i rätt riktning kan vi konstatera att allmänna försäkringar är mer anpassade för anställda än för företagare. De här trygghetsluckorna har vi täppt till i våra försäkringslösningar som är speciellt anpassade just till dig som småföretagare. Via förbundets arbete i näringslivets regelnämnd pågår ett aktivt arbete med att beskriva för politiken hur mycket en tung administrativ börda påverkar det dagliga arbetet som företagare.

Vi tror på enkelhet och lönsamhet
Genom satsningen Bikupan kunde vi under våren på ett enkelt sätt förklara hur du som småföretagare skulle tänka för att kunna ta del av de stödinsatser som regeringen genomförde. Genom våra medlemsförmåner har vi även kunnat erbjuda prisvärda tjänster tänkta att förenkla en företagares vardag. Förbundet vill göra det lönsamt att driva företag och har mycket aktivt fört diskussioner med riksdag och regeringsrepresentanter för att landets småföretag ska få möjlighet att ta del av de krisåtgärder som presenterats. Vi har riktat och fortsätter rikta stark kritik mot de ärendehanteringsbrister som kringgärdar korttidspermitteringar, omställningsstöd och omsättningsstöd.

Affärsnätverk, landsbygdsfokus och näringspolitisk påverkan
Genom rapporten Normalisera arbetsgivaravgiften visade vi att det går att ta bort den allmänna löneavgiften utan att det ger negativ effekt på en god välfärd. Även om året har varit tufft för många småföretagare vill vi se till att våra medlemmar lyckas med sitt företag och sitt företagande. Vi har därför startat ett affärsnätverk för småföretagare, startat ett projekt med SLU, Affärskompetens Sverige och Tillväxtverket kring landsbygdsfokus, samt förhandlat fram många lönsamma affärserbjudanden för att stärka våra medlemmars möjlighet till att bygga väderkvarnar i stället för vindskydd. Det är genom näringspolitisk påverkan och god medlemsnytta som Småföretagarnas Riksförbund stärker sin position som småföretagens starka röst.

Bill Clinton sade: Det vi vill ska bestå, måste vi förändra – och vill politikerna att Sveriges hårdast arbetande grupp, småföretagare, ska bestå måste vi få förutsättningar att ta oss stärkta ut ur den här svåra tiden. 

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen