Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagarnas Riksförbund höll företagarträff på The Park

Vice ordförande Caroline Szyber presenterade Småföretagarnas Riksförbund.

Småföretagarnas Riksförbund – för att det ska vara tryggare enklare, och en mera lönsam vardag att starta och driva företag.

Med tillgång till ett nätverk av 30 000 småföretag, en mängd medlemsförmåner och fördelaktig finansiering hjälper vi dig att bli en bättre företagare.  Tillsammans med oss får du en , tryggare enklare och lönsammare vardag som småföretagare. Oavsett om det handlar om juridisk rådgivning, förmånliga försäkringar, rabatter på bland annat bränsle, bilköp och hotell, tågresor så finns vi alltid där för dig, både i med- och motvind.

Sist men inte minst är vi Din röst mot politiken och myndigheterna. Som medlem hos oss får du de bästa förutsättningarna för att bli en nöjd småföretagare.

  • Vi blir ofta intervjuade i riksmedia samt uppmärksammas en hel del i övriga media och publicerar ett större antal debattartiklar. Särskilt starka i lokalmedia.
  • Vi publicerar 4 olika rapporter/år som får genomslag.
  • Kontakter med politiker från lokalnivå upp till regering, riksdag
  • Kontakt med myndigheter
  • Vid politiska debatter i riksdagen har riksdagspolitiker öppet hänvisat till information från förbundet.
  • Samverkan med näraliggande näringslivsorganisationer
  • Vi besvarar ett stort antal remisser och medverkar i statliga utredningar

Stockholm Business Region berättade om insatser för näringsliv och företagare.
SBR berättade om stadens näringslivspolicy och fyra aktuella fokusområden.
Fokusområdena är valda utifrån att insatser här bedöms göra största nytta, få bäst effekt och att näringslivsperspektivet behöver förstärkas inom dessa områden

Stadens strategiska näringslivsarbete avseende tillväxt, arbetsmarknad och företagsamhet.

Stadens service till näringslivet avseende myndighetsutövning samt berörda nämnder och kommunala bolags förhållningssätt och attityd i kontakt med företag och näringsliv.

Stadens förståelse för näringslivets behov av och förhållande till framkomlighet, trygghet, stadsmiljö och stadsutveckling.

Stadens lokala näringslivsarbete avseende dialog med företag i deras närmiljö.

Ett gott företagsklimat bidrar till fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Företagande ger individer möjlighet till egen försörjning och näringslivet spelar en också viktig roll i den lokala stadsutvecklingen.

I Stockholm ska det vara enkelt att starta och driva företag. Det innebär att myndighetsutövning, bemötande, service och digitala tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet. Regelverket ska vara enkelt att förstå och efterleva samt kommunikationen från staden ska vara effektiv, begriplig och tillgänglig.

Stadens medarbetare har genom sitt uppdrag, bemötande och arbetssätt en viktig roll för att Stockholms stad ska upplevas näringslivsvänliga.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen