Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagarnas Riksförbund på Kommissionen i Bryssel

Bryssel 23–24 jan
Småföretagarnas Riksförbund inbjöds och var representerade vid ett tvådagarsmöte som vände sig till småföretagsorganisationer (SME:s) och finansiella institutioner i Europa. Mötet var indelat i tre delar:

InvestEU: Financing Europe’s Future
Det handlade om EU:s flaggskepp, INVESTEU, det finansiella programmet 2021 – 2027 för gröna investeringar. Rätt mycket av ramarna är redan utnyttjade för energiinvesteringar, infrastruktur, FOU, med mera, bland annat i norra Sverige. SME:s (små och medelstora företag) ses som en mycket viktig målgrupp men större delen av medlen förefaller ha gått till andra än SME:s.

Exempel gavs på investeringar i östra Europa, som i energi i Polen (Baltic Power) och i vattenvägar i Litauen. De senare flyttar över stora mängder lastbilstransporter till pråmar. Ett intressant exempel från Nederländerna är ett företag som utvecklat en ny typ av film för solfångare, effektivare och med 70 procents materialbesparing. När det gäller vad som hindrar gröna investeringar inom EU nämndes bland annat att USA har bättre finansieringslösningar. EU har också sämre tillgång till kritiska material än Kina, Afrika och USA.

I slutet av dagen medverkade bland annat en person från SME Europe, ett forum skapat av EU-politiker, som framhöll följande: SME:s har i regel för små projekt för att direkt utnyttja INVESTEU. SME:s går till banker och den vägen kan SME:s dra nytta av olika finansieringslösningar.

Economic outlook and key policy challenges for the EU
Mötet inleddes med en ekonomisk översikt där Kommissionen förväntar sig en svagt positiv tillväxt och kraftigt fallande inflation under de närmaste åren.

• Arbetsmarknaden är stark, men vissa ”mismatch” finns.
• Stabil finansiell sektor.
• Minskad skuldsättning men fortsatt delvis hög inom offentlig sektor.

EU:s konkurrenskraft säkras genom makroekonomisk stabilitet, ”fairness”, produktivitet och hållbarhet. Man listade vidare olika, oftast långsiktiga, EU-initiativ som pågår och där man kan konstatera att dessa är ganska dåligt kända i Sverige. Det finns också riktade initiativ till SME:s som ”SME Relief Package”, okänt för oss.

The EU Sustainable Investment Summit 2024
Mötet inleddes med det vanliga budskapet om EPCC, klimatet, och så vidare, från en kommissionär och från Världsbanken. Det gröna stålet och vindkraft fick mycket uppmärksamhet. Mycket av presentationerna handlade om kapitalmarknaden och olika finansiella instrument. Ambitionen finns att stötta SME:s men det verkar som att det huvudsakligen handlar om hightech och FOU-intensiva småföretag. Konferensen avslutades med en debatt mellan två personer, en som hävdar att privat sektor är viktigast för omställningen medan den andra förordade offentlig sektor. Det hedrar arrangören att man tog upp detta och publiken var delad ungefär lika.

Sten Lindgren, Förbundssekreterare Småföretagarans Riksförbund

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen