Småföretagarnas Riksförbund påverkar!

Det har varit två väldigt tuffa och speciella år för många och det har verkligen påverkat småföretagare mycket. Just därför känns det extra viktigt att fira alla segrar, även små segrar är bra för småföretagare.

Småföretagarnas Riksförbund har sedan förbundet startade 2010 arbetat för att förbättra villkoren för landets småföretagare. Vi har påverkat politiken genom att svara på remisser, haft möten med politiker och myndigheter, släppt fördjupande rapporter, suttit som experter i statliga utredningar, delat med oss av vardagen för småföretagare, arbetat med attityden ute i kommunerna mot småföretagare och vi har också skrivit mängder av debattartiklar. Vi har gått från ”en tuff uppstickare som vågar säga som det är” till en naturlig dialogpart för myndigheter och politiker.

Förbundet har både fått igenom förslag, stoppat dåliga förslag och fått politiken att ändra sina förslag till det bättre. Vi känner att vi har kunnat påverka och vi har gjort skillnad i småföretagares vardag.

Här följer några exempel på resultat av vårt arbete:

 • Mer rättvisa regler för svenska och utländska knallare när det gäller kassaregister.
 • Vi har stöttat nedläggningshotade landsbygdsmackarnas sak.
 • Likaså har vi påvisat att den totala regelbördan idag är för stor för småföretagare.
 • Vi har pekat på det orimliga i alla dessa avgifter som ska betalas för kontroller. Förändringar i reseavdraget från regeringen, angående höjd nivå på reseavdrag för arbetspendling samt för skattefri ersättning vid resor i tjänsten med egen bil, kan anses vara en effekt av det påverkansarbete som Småföretagarnas Riksförbund drivit. Det gläder oss att höra att beslutsfattare har lyssnat och att man nu ger småföretagare som behöver resa till och i arbetet, en möjlighet att få avdrag och en mer rimlig ersättning för detta. Det är en satsning från regeringen som innebär förbättringar även om vi hade hoppats på ett system ännu mera anpassat till de verkliga kostnaderna för att använda bil.
 • Vi medverkade till att gränsen för den s.k. straffskatten på sol-el höjdes, men skulle behöva höjas ytterligare.
 • Vi har länge argumenterat för lägre arbetsgivaravgifter, något som införts i vissa situationer, men en generell sänkning är angelägen.
 • Förlängningen av möjligheter att få låna på skattekontot under pandemi-restriktionerna kom efter vår hemställan.
 •  55-årsgränsen har tagits upp som förslag efter att Småföretagarnas Riksförbund argumenterat för detta i utredningar (det har funnits i vårt program sedan länge).
 • Danstillståndet verkar Strömmer ta tag i, något som vi påtalat länge och som är helt orimligt.

Några aktuella exempel på frågor vi jobbar med:

 • Vi kämpar oförtrutet vidare när det gäller arbetsgivaravgifterna.
 • Vi argumenterar mot den orimliga situation vi har på svensk elmarknad.
 • Vi agerar för att få till stånd fungerande lärlings- och yrkesutbildningssystem.
 • Vi agerar för de gröna näringarnas utsatta situation.

Vad vi kommer driva på för under mandatperioden?
Det finns ytterligare exempel utöver ovanstående.

Från Tidö-avtalet kan man läsa:

Lägre administrativa kostnader för företagen. Här hänvisar regeringen till Förenklingsutredningen, där vi medverkade mycket aktivt. Vilka faktiska förslag som kommer får vi väl se. Regeringen har aviserat att införa implementeringsråd, i likhet med det danska systemet.

Villkoren för små och medelstora företag att växa, anställa och attrahera kapital ska förbättras, exempelvis genom förändringar i 3.12-regelverket. Det är önskemål vi haft sedan länge.

Ägarskiften inom såväl familjeföretag som till personal bör förenklas och underlättas för att inte livskraftiga företag ska läggas ned i onödan. Vi har länge argumenterat för att generationsskiften måste underlättas och inte försvåras.

Har Du frågor, kontakta Caroline Szyber eller Sten Lindgren.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen