Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagarnas Riksförbund rasar – fel att avskaffa skyddet för höga sjuklönekostnader

Det är anmärkningsvärt att regeringen inte hörsammat alla kritiska remissinsatser utan nu går vidare med förslag att ersättningen för höga sjuklönekostnader ska upphöra den 1 juli 2024. Det innebär att ett fungerande system bort och höjer företagens kostnader för sjukfrånvaro. När systemet infördes var den administrativa bördan ett avgörande argument. Syftet var att begränsa de kostnader som sjuklöner kan innebära för arbetsgivare, särskilt för små företag. Detta verkar helt tappats bort i det förslag som nu läggs fram. Förslaget är enligt oss inte tillräckligt utrett och skälen för ett avskaffade väger inte över.

Småföretagarna Riksförbund avstyrker också, och konstaterar att förslaget, om det går igenom, skulle bli ”synnerligen hämmande för framför allt småföretagarnas vilja att expandera sina verksamheter och anställa fler”.

Remissvaret hänvisar också till Riksrevisionens bedömning att ”myndigheterna inte har utnyttjat sina möjligheter till samverkan i tillräcklig utsträckning på ett sätt som bidrar till att minimera de felaktiga utbetalningarna”.

”Att enbart beskylla mindre arbetsgivare för fusk och fel är således direkt felaktigt”, skriver Småföretagarna.

Sammanfattningsvis anser Småföretagarnas Riksförbund inte att ”förslaget är tillräckligt utrett och att skälen för ett avskaffade inte väger över, det känns mer som att regeringen vill göra en besparing och motiverar det med skäl som inte föreligger”.

Länk till Svenskt Näringsliv artikel finner du nedan, vår tidigare artikel i Tidningen Bra Affärer samt vårt remissvar.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen