Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagarnas röst – tillsammans är vi starka

Småföretagarnas Riksförbund är skapat av och drivs av småföretagare, och vi vet därför vilka svårigheter en småföretagare möter. Vi företräder småföretagare inom alla branscher och har som huvudsaklig uppgift att skapa en  tryggare, enklare och mer lönsam vardag för er medlemmar. Det uppnår vi både genom ett starkt näringspolitiskt engagemang och genom att erbjuda olika medlemsförmåner. Organisationen företräder i nuläget cirka 30 000 småföretag och är en vass aktör i den politiska debatten när det gäller att förbättra småföretagares villkor.

Förbundets kunskap om våra medlemmars vardag och förutsättningar gör oss till en efterfrågad röst på den näringspolitiska arenan. Vi syns i media, vi träffar politiker både på lokal och nationell nivå och vi besöker ofta våra medlemmar. Gemensamt har vi en stark påtryckningskraft och vi gör skillnad. Som en del i detta arbete presenterar vi numera varje år SmåföretagarIndex. Indexet belyser de skillnader i företagandets villkor som finns lokalt i olika delar av landet och visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner. Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster. SmåföretagarIndex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det får.

Kunskap är avgörande för policyutveckling, och vi vill bidra med de insikter som krävs för att på bästa vis stärka företagandets villkor runtom i Sverige. Reformerna behöver ske på nationell, kommunal och regional nivå, samt även som en del av EU-samarbetet. Målsättningen bör vara ett mera företagsamt Sverige, där fler små och medelstora företag grundas och växer så att framtidens jobb och sysselsättning kan skapas runtom i landet. Vår enkla slutsats är att varje kommun i Sverige behöver ha ett gott småföretagarklimat, ett perspektiv som är vägledande i vårt påverkansarbete gentemot politiken.

Hälsningar
Peter Thörn, Förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen