Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Småföretagen är Sveriges jobbmotor – regeringen missar chansen

2023 var ett tufft år för många småföretagare och det råder stor osäkerhet om 2024 blir så mycket bättre. Det Sverige behöver är en insikt och ett politiskt samförstånd om att det är småföretagen som är landets jobbmotor och som kan bädda för en hållbar framtid. Det är också värt att reflektera över att alla dagens storföretag en gång har varit småföretag, och följaktligen att morgondagens storföretag är små idag.

Senaste månaden har vi följaktligen kunnat följa hur storföretag efter storföretag gör rekordvinster och delar ut miljarder till ägarna. Några konkreta exempel är Volvo som delar ut 37 miljarder, LKAB 12 miljarder och SEB 23,8 miljarder. De stora bolagens framgångar är givetvis starkt kopplade till hur dessa sköts och vilka framgångar de har på marknaden. Samtidigt finns en koppling till de ekonomiska förutsättningarna i Sverige, vilka påtagligt har gynnat dessa storbolag när det gäller valutan och räntorna bland annat. Samma omständigheter har samtidigt påtagligt missgynnat småföretagen i Sverige, sårbara småföretag med begränsade reserver.

Mot den bakgrunden är det inte förvånande att olika undersökningar visar att Sveriges småföretag går allt sämre, faktiskt har man inte haft det så här tufft sedan 90-talet. Närmare hälften av intervjuade småföretag tappade i lönsamhet under 2023. Småföretagen drabbas hårdare än storföretagen av svag inhemsk efterfrågan, höga skatter på arbete, stora kostnader för administration, sjukkostnader och för att förebygga eller hantera effekterna av brottslighet. För att underlätta för dessa hundratusentals företagsamma medborgare så planerar regeringen att – höja elskatten, ha kvar överbeskattning av arbetskraft, öka småföretagens sjuklönekostnader och lägga på mer administrativa kostnader. Detta är viktiga områden där till och med EU förespråkar och ger möjlighet till bättre förutsättningar just för småföretag. Det senare gäller till exempel gränsen för revisionsplikt och gränsen för momsplikt för de minsta företagen som just nu diskuteras och ska beslutas inom kort.

Vårt förbunds röst krävs att säkerställa att dagens politiker upplyses om denna verklighet och hur deras beslut påverkar småföretagaren i dess vardag, för att kunna fatta bättre beslut i framtiden.

De studier som förbundet tar fram är viktiga för att lyfta fram det reformarbete som krävs för att skapa ett mer småföretagarvänligt Sverige. Därför började vi året med att lansera en rapport där vi presenterar fem steg som behövs för att den svenska modellen ska bli mer anpassad till småföretagen. Det handlar om att lönebildningen blir mer företagsnära, att regelkrånglet minskar, att tillsynsavgifter minimeras, att arbetsgivaravgiften normaliseras i relation till andra utvecklade ekonomier samt att lärlingsutbildningar byggs ut. Det är dags att på allvar genomföra reformerna som gör Sverige till ett mer småföretagarvänligt land.

Hälsningar
Peter Thörn, Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen