Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Snabbt införda restriktioner, sent införda ersättningar/stöd

Den 10 januari genomförde regeringen en presskonferens med nya restriktioner som ska börja gälla från och med 12 januari. Återigen blir det småföretagare inom restaurang, besök och event branscher som kommer drabbas hårdast. Förvisso motiveras restriktionerna med väldigt hög smittspridning och överbelastning på vården, men lika lätt som att införa restriktionerna verkar det vara lika svårt att snabbt få fram fungerande ersättning för förlorade intäkter för dessa näringsidkare. Löften från finansminister Damberg om att omställningsstöd och omsättningsstöd ska gå att söka retroaktivt från och med 1 december hjälper inte de företagare som snabbt ser hur minskad omsättning leder till röda siffror och likviditetsbrist. Det är många företagare som beskriver en stor trötthet och psykiska svårigheter när de återigen måste in i den administrativt tunga stödbubblan där man först måste belåna sig via skatteanstånd till dess att stöden görs tillgängliga att söka. Det har nu gått en månad sedan finansministern utlovade stöd men ännu har inga förslag presenterats om hur stöden ska utformas och först efter en remissrunda kan beslut fattas och Skatteverket bygga upp en stödstruktur för att behandla inkommande ansökningar.

När det väl går att söka stöden måste man sitta i timmar för att bevisa för Skatteverket att du som företagare har omsättningstapp enligt regelverken, göra beräkningar på fasta kostnader, beräkna inköp och inventera lager. Allt ska minutiöst redovisas för att man ska kunna få en ersättning som i bästa fall kan täcka de skulder som belånats via skattekontot för att betala lönekostnader och hyror. Att varsla och säga upp personal i en tid då det är ytterst svårt att nyrekrytera är problematiskt och mentalt utmattande. Därutöver ska företagare behöva göra beräkningar på vilka stöd som ger bäst utfall, korttidsstöd eller omställningsstöd. Därutöver så kommer företagare som startat sin verksamhet 2020 inte kunna få möjlighet att ta del av stöden då regeringen inte bryr sig om dessa företagare och för att de inte haft förmågan att ta fram en modell som kompenserar dessa nyföretagare.

Troligtvis har smittkurvan minskat och planat ut innan stöden går att söka och betalas ut. Kvar står företagare som minskat sin egen lön, belånat sin verksamhet, tappat personal och viktigast av allt tappat tilltron till det system som man över tid finansierat genom höga skatter. Det är orimligt att regeringen inte har större förståelse för en företagares vardag. De företag som drabbats hårdast av pandemins effekter är i nuläget hårt utsatta. Höga elpriser, ökade kostnader, omsättningsbortfall, restriktioner och komplicerade stödstrukturer är en farlig cocktail som skapar en stor oro bland Sveriges hårdast arbetande grupp – småföretagare.

Detta gäller från 12 januari

 • Restauranger och krogar med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23. Sällskap ska sitta och får bestå av högst åtta personer och det ska vara en meters mellanrum mellan sällskapen.
 • Alla som har möjlighet ska arbeta hemifrån.
 • Vuxna ska enligt allmänt råd begränsa sina nära kontakter inomhus.
 • Om inte vaccinationsbevis används gäller tak på 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 50-500 personer gäller sittande publik, högst åtta personer per sällskap och minst en meters avstånd mellan varje sällskap.
 • Utbildning för vuxna ska som huvudregel ske på plats, men distansundervisning kan används, samtidig som salstentor och stora föreläsningar kan glesas ut genom att hållas flera gånger.

Detta gäller efter förordningsändringar

 • Maximalt 500 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Vaccinationsbevis på mässor med fler än 50 personer.
 • Maximalt 20 personer, sittande, vid privata sammankomster i lokaler för uthyrning, festlokaler och festbåtar.

Åtgärder som förlängs

 • Avrådan från deltagande i cuper och läger inomhus
 • Smittskyddsåtgärderna inom den långväga kollektivtrafiken. Folkhälsomyndigheten förtydligar vikten av att använda munskydd när många personer reser tillsammans.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen