Stöd till företag under coronakrisen, en Nordisk jämförelse

Författarna Nima Sanandaj och Erik Sjölanders nya rapport presenteras av Småföretagarnas Riksförbund

Under den pågående coronapandemin har Sverige inte genomfört en formell nedstängning, till skillnad från de övriga tre stora nordiska ekonomierna. Trots detta har svensk ekonomi påtagligt påverkats av krisen. Nivån av ekonomisk aktivitet (BNP) under året förväntas minska mer i Sverige än i Danmark och Norge, och något mindre än i Finland. Återhämtningen av BNP under 2021 förväntas vara svagare i Sverige än i Danmark, Norge samt även Finland. Arbetslösheten enligt OECD:s standardiserade mått är högre i Sverige under den pågående krisen än i de tre övriga nordiska länderna. Att Sverige inte infört formell lockdown har varit ett argument för att införa mindre generösa eller omfattande stödformer till företagen jämfört med i Norge och Danmark, men som data över arbetslöshet och BNP visar är och har behovet av stöd varit minst lika stort i Sverige.

Det finns omfattande stöd i forskningslitteraturen för att sänkt arbetsgivaravgift stimulerar jobbskapande och utveckling av små och växande företag. Flertal aktuella studier har belagt detta samband med basis av svenska data. Johan Egebark har till exempel visat att en tidigare sänkning av egenavgiften och arbetsgivaravgiften stimulerade unga till att börja med företagande.28 En annan studie av David Seim visar att sänkt arbetsgivaravgift leder till att företagen får högre vinster, högre omsättning och stärkt kapital. Samtidigt leder sänkningen även till att lönerna för de anställda på sikt höjs, vilket stärker drivkraften för arbete.29 Det vill säga att sänkningen gynnar de anställda liksom företagen de jobbar hos. Lisa Laun har visat att sänkt arbetsgivaravgift stimulerar äldres arbetskraftsdeltagande påtagligt.30 Nyligen har Sven-Olov Daunfeldt och Anton Gidehag visat att sänkt arbetsgivaravgift skapar ökad efterfrågan för arbete, vilket särskilt gynnar marginalgrupper som utrikesfödda, utan att sänkningen behöver rikta sig just mot denna grupp.

Sänkning av arbetsgivaravgiften för unga ledde nämligen till utrikesfödda, även de som inte var unga, fick ökade möjligheter att komma i arbete. Mekanismen är att sänkt arbetsgivaravgift sänker företagens kostnader, och möjliggör för dem att expandera.31 Det finns goda skäl att återinföra den sänkning av arbetsgivaravgiften som tidigare gällde under coronakrisen. Utöver detta krävs en långsiktigt plan för att gradvis minska nivån av arbetsgivaravgiften i Sverige, så att den normaliseras i internationell jämförelse. Det vill säga, avgiften bör sänkas till 10,21 procent från och med slutet av 2020 alternativt början av 2021, och behållas på denna låga nivå under en period för att möjliggöra för företagen i Sverige att klara sin ekonomi under den pågående krisen. Denna sänkning bör inte följas av en återgång till tidigare nivåer, utan systemet bör i grunden reformeras så att arbetsgivaravgiften i Sverige normaliseras i relation till genomsnittet för andra utvecklade länder.

För att ta reda på mer om liknande rapporter, seminarium eller mer från författarna vänligen se tidigare bevakningar  nedan.

Digitalt Seminarium “Normalisera Arbetsgivaravgiften”

Digitalt Seminarium om rapporten “Normalisera Arbetsgivaravgiften” Småföretagarnas Riksförbunds nya rapport ”Normalisera arbetsgivaravgiften”och Småföretagarnas Riksförbund har varit aktiva i debatten gällande hur höga arbetsgivaravgifter skadar återhämtningen hos de svenska småföretagen. Inom den ekonomiska forskningen finns belägg för att det stimulerar företagande, stärker företagens ekonomi och leder till att fler jobb skapas vid en generell sänkning av

Läs mer »

Så kan företagsdöd begränsas under Coronakrisen

Författare: Nima Sanandaji och Erik Sjölander I spåren av Corona-epidemin har en omfattande global ekonomisk recession börjat ta form. Den ekonomiska krisen är i skrivande stund i sin linda och karaktäriseras redan av rekordhög arbetslöshet. Småföretagarnas Riksförbund har i två enkätstudier studerat små och medelstora företags upplevelse av krisen… Läs rapporten här Vi sammanfattar småföretagarnyheter

Läs mer »

Vi sammanfattar småföretagarnyheter en gång i veckan och skickar en e-postsummering till dig.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top