Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Stor skillnad i förutsättningar för landets småföretagare

För fjärde året i rad publicerar Småföretagarnas Riksförbund SmåföretagarIndex. Indexet belyser skillnader i företagandets villkor lokalt och visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

Småföretagen spelar en viktig roll i den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster. Småföretagarindex visar hur förutsättningarna skiljer sig mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det får. Syftet med rankningen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Utmaningar och möjligheter
Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas Riksförbund analyserat nio olika dimensioner av företagande för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Det är framför allt den kommunala näringspolitiken, kommunens välfärdsåtagande och skolsystemet som kan dra upp en kommuns betyg, medan demografin och kapitalförsörjningen kan vara relativa svagheter.

Indexet analyserar hur gott kommunernas företagsklimat är sett till lokal marknad, koncentrationen av företagsamma (antal privata arbetsplatser som drivs av företagare) som andel av den vuxna befolkningen, företagens överlevnadsgrad, nivån av trygghet, hur väl den kommunala näringspolitiken upplevs fungera, skolsystemet, den demografiska situationen, omfattningen av skatter och bidrag samt möjligheterna till kapitalförsörjning. Förutsättningarna för små och medelstora företag analyseras genom det sammanvägda betyget för dessa nio dimensioner för respektive kommun. Fokus är på hur förutsättningarna i den genomsnittliga kommunen, i varje kommuntyp, förändras.

Stora skillnader mellan kommuntyper
Småföretagarindex visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism, inte minst gamla bruksorter. Åre, med 6,1 i sammanlagt betyg hamnar på första plats i årets ranking. Därefter följer Trosa, Boden, Ydre och Vellinge på delad andraplats med 6,0 i betyg.

Samtidigt är det tydligt när det kommer till kommunal näringspolitik att storstäderna klarar sig sämre än resten av landet, medan de mindre kommunerna i genomsnitt bemöter lokala företagare bättre.

– De viktigaste åtgärderna en regering kan vidta för att förbättra villkoren för småföretagare är att sänka arbetsgivaravgiften och garantera att polisen följer upp alla brott mot företag runt om i hela landet. Det måste bli tryggare och mer lönsamt att driva företag i Sverige, sade Peter Thörn ordförande för Småföretagarnas Riksförbund vid lansering av rapporten.

Läs hela rapporten på vår hemsida där det också finns lokala rapporter om förutsättningarna för småföretagare i landets samtliga kommuner.

Hälsningar
Caroline Szyber, Vice ordförande Småföretagarnas Riksförbund

Denna artikel är sedan tidigare publicerad i Bra Affärer

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen